<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Weten hoe participatie waardevol wordt?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

InspiratieSessie - Van Blunder naar beter

  • 30 november 2023
  • ONLINE
  • 10.00 - 12.00
  • Deelname is gratis

DIGITALISERING - OMGEVINGSWET - VERANDEROPGAVE

De leefomgeving van morgen willen en moeten we steeds meer samen realiseren. En wie wil dat nu niet beter doen dan gisteren? Dat vraagt om een participatieve houding, aandacht en uitvoering. 
Tegelijk digitaliseren we onszelf en de maatschappij, treed de omgevingswet in werking en is er een flinke veranderopgave.

Onder de noemer "Van blunder naar beter" nemen ervaringsdeskundigen Jan-Willem Wesselink, Esther Pastoors en Sarah Ros ons mee in kansen die participatie en digitalisering bij het realiseren van de leefomgeving van morgen bieden.

Deelname is gratis, meld je aan en we zien je graag 30 november online.

SPREKERS

Jan-Willem Wesselink
Jan-Willem Wesselink
Programmamanager - Future City Foundation
Sarah Ros
Sarah Ros
Bestuursadviseur Omgevingswet, fysieke leefomgeving & participatie
esther pastoors
Esther Pastoors
Strategisch Communicatie- en Participatieadviseur

PROGRAMMA

9.45 Digitale inloop 

10.00   Welkom en introductie  Douwe Blanksma - Smarticipatie

10.00   Krijgen we een netwerkoverheid?
Jan-Willem Wesselink -
Programmamanager | Future City Foundation


Als digitalisering en technologisering alles veranderen, hoe verandert de overheid dan? Terugkijkend naar voorgaande industriële revoluties zien we dat uiteindelijk ook de publieke sector en het bestuur anders gaan functioneren door de impact van die revolutie. Zo leidde in de vorige industriële revolutie tot een beweging van arbeiders die zich verzetten tegen de manier waarop ze werden uitgebuit. Die beweging eiste invloed in de politiek, waarna in grote delen van Europa uiteindelijk het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. We zijn een eeuw verder en staan de vooravond van nieuwe grote veranderingen. Maar hoe werken die door in de samenwerking tussen overheid en samenleving? Krijgen we een netwerkoverheid? En wat is dat dan?

10.40   Wat kan, Wat moet & Wat mag niet?
Sarah Ros - Bestuursadviseur Omgevingswet, fysieke leefomgeving & participatie

Een stelselherziening, zoals de Omgevingswet, is natuurlijk niet bedacht om zaken te verslechteren. In tegendeel: het moet er beter door worden. Betere besluitvorming, transparantere processen, meer oog voor de leefomgeving en meer maatwerk. Maar als het gaat om participatie: wat wordt er dan beter? Hoe heeft de wetgever dat dan bedacht? En welke blunders lagen ten grondslag aan deze veranderingen?

11.15   En dan participatie, hoe dan?
Esther Pastoors - Strategisch
Communicatie- en Participatieadviseur

De Omgevingswet brengt naast herziening van de wettelijke kaders en het bijbehorende digitale stelsel (DSO en Omgevingsloket) ook een veranderopgave met zich mee. Wat is dat meer dan 'anders werken'?
Wat betekent dit voor kennis, houding en gedrag als we het over participatie hebben?
Esther laat aan de hand van blunders in participatie zien "hoe het dan wel kan". 

11:50  EHBO  Dat hoor je dan ..

12:00  Afronding


IK BEN ER GRAAG BIJ

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1

 

Bekijk onze inspirerende projecten

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

Maar liefst 1.150 respondenten in en rondom de Duurzame Polder (gebied tussen Oss en Den Bosch) hebben deze zomer meegedaan aan een ontwerpend onderzo.

Invulling van de Havenkade – Gemeente Assen

Deze zomer heeft de gemeente Assen haar inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige invullen va de Havenkade. Een zeer visuele bevraging. Them.