Dagen.App

Transparant, interactief en toegankelijk

De Data Generation Application, kortweg Dagen.App, heeft de functionaliteit om (enquête-)data als een interactief dashboard te tonen. Met behulp van dit dashboard zijn de resultaten van bijvoorbeeld Maptionnaire voor iedereen (professional én burger) transparant inzichtelijk. Alle responsdata kan worden weergegeven als grafieken en het is mogelijk om gegevens te filteren op basis van antwoorden of op basis van een locatie.

 

Dagen.app

 

Rapportage

Het dashboard heeft een rapportage-knop waarmee alle responsdata in één groot overzicht gepresenteerd wordt. Deze rapportage is eveneens interactief waardoor ook hier gefilterd kan worden op antwoorden. Het filteren werkt door simpelweg in een grafiek op een antwoord te klikken. Vervolgens passen alle andere grafieken zich aan. Zo is het in onderstaand voorbeeld met één druk op de knop mogelijk om alle antwoorden te zien van iemand die direct aan de busroute woont.

 

Dagen2

 

Tabblad per thema

Er kan gekozen worden voor een opbouw met verschillende tabbladen. Dit is handig wanneer een enquête uit verschillende onderwerpen bestaat. Maak bijvoorbeeld een tabblad voor het onderwerp Veiligheid, eentje voor Leefbaarheid en eentje voor Algemene vragen. Op die manier worden de analyse en het inzicht eenvoudiger. Filters in het ene tabblad worden automatisch meegenomen naar het andere tabblad. Laat de gebruikte afbeeldingen in de enquête terugkomen in het dashboard voor betere herkenning van de vragen.

 

DeHemDashboard

 

Geografisch inzicht

Het dashboard toont de geografische responsdata op de kaart. Er is een standaard achtergrondkaart beschikbaar, maar er kan ook gekozen worden voor een andere kaart, of zelfs eigen kaartmateriaal. Met de knoppen rechts boven in de kaart kan de geografische responsdata per locatievraag getoond en verborgen worden. In onderstaande afbeelding wordt de respons op alle locatievragen getoond.

 

Dagen3

 

Slimme filters

Naast het filteren op antwoorden is het mogelijk om een ruimtelijke filtering toe te passen. Met de tekenknop bij een locatievraag (bijvoorbeeld de vraag “Waar woont u?”) kan een gebied op de kaart worden getekend waarmee een selectie wordt gemaakt van de respondenten die binnen dat gebied wonen. Vervolgens filteren alle elementen mee (zowel de grafieken als de kaart). Op die manier kan een filtering worden gemaakt van alle mensen die in het zuiden van het eiland wonen om te bekijken waar ze werken.

 

Dagen4

 

Andersom kan er bijvoorbeeld een selectie worden gemaakt van vrouwen tussen de 30 en 39 om te bekijken waar ze wonen, etc. Het is belangrijk om bij het maken van de enquête al na te denken over wat er uiteindelijk met de resultaten moet kunnen. Moet de analyse antwoord kunnen geven op de vraag waar werkloze Amsterdamse mannen tussen de 50 en 60 jaar onveilige verkeerssituaties ervaren, dan moeten deze vragen in de enquête worden gesteld. Vervolgens is het slechts een kwestie van een paar knoppen indrukken in het dashboard en het antwoord wordt gepresenteerd!

 

Dagen5

 

Neem contact met ons op voor meer informatie of om te bespreken hoe uw organisatie gebruik kan maken van het dashboard.