Eerste Hulp Bij Participatie

    Diensten

    Laat je ontzorgen

    Stakeholders betrekken bij je plannen in de vorm van participatie is anno nu meer regel dan uitzondering. Smarticipatie helpt je om heldere kaders te schetsen voor je participatievraagstuk. En we zetten slimme tools in op het juiste moment. Ons uitgangspunt daarbij: informeren is van bovenaf je wil opleggen, participatie gaat om echt interesse tonen.

    Welke belanghebbende (initiatiefnemer, omwonende of belangengroep) moet wanneer en hoe in positie gebracht worden? Smarticipatie heeft de kennis, ervaring én tools in huis om je te begeleiden en ontzorgen bij het hele traject.