Komende events

Online óf fysiek

Workshop Maptionnaire 2.0 | dé online PublieksParticipatietool

Leer middels een interactieve online workshop van circa drie uur Maptionnaire 2.0 onder de knie te krijgen.

Lees meer

Eerdere events

10 JUNI 2021 | SMARTICIPATIE INSPIRATIESESSIE | 13 -15 UUR

Thema's: OMGEVINGSWET PILOT - BETROKKENHEIDSPROFIELEN - COVID-VEERKRACHT

Hoe verliep bij Waterschap Limburg de weg van participatiebeleid naar implementatie daarvan in een omgevingswet-pilot?
Betrokkenheidsprofielen zijn van groot belang. Citisens definieerde ze en liet zien waarom dat van belang is voor benaderen van doelgroepen. 
TU Delft doet onderzoek naar veerkracht in Coronatijd. Hoe hebben zij bewegings- en belevingsdata opgehaald? Hoe analysere researchers deze participatieve aanpak?

Lees meer


15 APRIL 2021

INSPIRATESESSIE | COMMUNICATIE & DE KRACHT VAN VERBEELDING

De tweede online inspiratiesessie van 2021 ging over het belang van échte communicatie bij participatie. De omgevingsdialoog: laagdrempelig, effectief en op afstand. In deze sessie kregen we een projectleider, communicatieadviseur en twee landschapsontwerpers aan het woord over dit thema.

Lees meer


10 februari 2021

MAPTIONNAIRE INSPIRATIESESSIE

Ook in 2021 blijft Smarticipatie (online) inspiratiesessies organiseren over het thema slimme participatie en tools. In deze sessie focussen we ons op de online participatietool Maptionnaire. Gebruikers komen aan het woord om te vertellen hoe zij hun participatieprocessen slim inrichten en voordeel halen uit het online betrekken van stakeholders op een leuke, laagdrempelige en visuele manier.

Lees meer


1 december 2020

Smarticipatie inspiratiesessie

Kennis en ervaring delen inspireert. Smarticipatie faciliteert dit graag in het werkveld van publieksparticipatie. Op 1 december 2020 ontmoeten we weer omgevingsmanagers, planologen, projectleiders, architecten, gebiedsregisseurs, wijkmanagers, communicatieadviseurs en andere professionals die in hun dagelijkse praktijk met participatie te maken hebben. Verschillende sprekers vertellen over hun ervaringen met participatietools, -processen en -tips.

Lees meer


18 november 2020

Landelijke omgevingsmanagementdag

Op 18 november organiseert het Platform Omgevingsmanagement (POM) hun jaarlijkse Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD). Dit jaar niet fysiek, maar online. Smarticipatie is als partner van POM een van de sprekers tijdens het event.

Lees meer


22 oktober 2020, Webinar 10:00 - 11:30

Community Engagement, Maptionnaire 2.0

Verbaas jezelf en straks de burger. Maptionnaire heeft een enorme upgrade gemaakt. In deze sessie introduceerden we voor zo'n 100 participatieprofessionals Maptionnaire 2.0 in Nederland. Een volledig nieuw platform met opties als gamification en 3D collaboratie, verfraaide instellingen, betere security en toegankelijkheid en een frisse look & feel. Uiteraard blijft de fraaie en laagdrempelige geo-enquête de basis. Maptionnaire 2.0: klaar voor de toekomst van online participatie!

Lees meer


8 juli 2020, Interactieve webinar

Online inspiratiesessie publieksparticipatie & tools

In deze sessie doken we weer een aantal tools in. Hoe helpen deze bij het creëren van een groter draagvlak en betrokkenheid? Deze sessie werd in interactieve webinar-vorm gegeven.

Lees meer


4 juni 2020, Corpus te Leiden

Inspiratiesessie - Participatie aanpak anno nu!

De eerste hybride InspiratieSessie was een wel heel bijzonder event! Op 4 juni werd het participatietheater interactief vanuit CORPUS in Leiden georganiseerd. Sprekers en deelnemers, interactief vanuit het theater én online, gingen in gesprek over het thema: "participatie aanpak anno nu".

Deze extra InspiratieSessie was een direct vervolg op de vele enthousiaste reacties tijdens de webinar-serie "Geen bewonersavonden mogelijk, dan ga je on-line!”. De professionele opname in het mobiele participatietheater van Sense en de productie van IFS AudioVisueel was een goed voorbeeld hoe een grote hybride participatie bijeenkomst ook (juist nu) kan worden uitgevoerd.

Lees meer


15 april, 23 april, 30 april 2020, Webinar

Geen bewonersavonden mogelijk, dan ga je on-line!

Hoe betrek je belanghebbenden? Op wat voor manier win je ruimtelijke inzichten in met de participatietool Maptionnaire? Of hoe kan promotie op sociale media een bijdragen leveren aan jouw participatieproces?

Smarticipatie collega's namen je mee in de wereld van slim, online ruimtelijk participeren en beantwoorde al je vragen tijdens de webinars op 15, 23 & 30 april!

Lees meer


15 januari 2020

Inspiratiesessie publieksparticipatie

Op 15 januari hebben de inleiders en circa 75 deelnemers er samen een mooie dag van gemaakt. De vele vragen en aanbevelingen bij de onderwerpen geven de behoefte aan meer kennis maar ook het delen van ervaringen duidelijk aan.

Lees meer


9 oktober 2019

Smarticipatie inspiratiesessie

Kennis en ervaring delen inspireert. Smarticipatie faciliteert dit graag in het werkveld van PublieksParticipatie. Dat is op 9 oktober maar weer gebleken. Op het allereerste Smarticipatie event ontmoetten we omgevingsmanagers, planologen, projectleiders, architecten, gebiedsregisseurs, wijkmanagers, communicatieadviseurs en andere professionals die in hun dagelijkse praktijk participatie processen inrichten.

Lees meer


5 juli 2018

Publieks participatie event

Omgevingswet & Participatie; Luisteren, samenwerken, helpen, ideeën uitwisselen, samen problemen oplossen en vooral kansen benutten. Helpen slimme tools en technieken? Maakt locatiegebonden informatie en visualisatie-innovatie het verschil? Deskundigen vanuit het werkveld laten best-practices zien

Lees meer


19 april 2018

Inspiratiesessie publieksparticipatie

Veel gebruikte kreten, maar wat kunnen we ermee? En vooral, moeten we er wat mee? Daar kunnen we kort over zijn

Lees meer


7 december 2017

Maptionnaire inspiratie(mid)dag

Maptionnaire is hét locatie-gebonden enquête platform. Wereldwijd ingezet en inmiddels zijn er ook in Nederland mooie en interessante 'projecten' gerealiseerd. De Omgevingswet stimuleert participatie en dat leidt tot toenemende belangstelling voor onze services. Maptionnaire is dan ook dé locatie-gebonden tool voor het creëren van draagvlak en het vergroten van betrokkenheid van burgers bij projecten in de leefomgeving en openbare ruimte. De groep actieve Maptionnaire gebruikers groeit en de kennis en ervaring willen we graag delen.

Lees meer