<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen bij het realiseren van succesvolle vastgoedprojecten. Geschikte grondverwerving, voldoende investeerders en talloze regelgevingsprocedures kunnen het proces enorm vertragen.

Naast bovenstaande elementen, zijn duurzaamheid en milieuaspecten steeds belangrijker geworden in de vastgoedsector. Het vereist mogelijk extra investeringen en expertise om aan de steeds strenger wordende milieunormen te voldoen. Succesvol navigeren door deze uitdagingen vereist een grondige planning, expertise op verschillende gebieden en een flexibele aanpak van projectontwikkelaars .

Als projectontwikkelaar is het belangrijk om participatie serieus te nemen en de betrokkenheid van (toekomstige) bewoners én omwonenden te stimuleren. Dit kan door transparant te communiceren over het project, de mogelijkheden voor participatie duidelijk te maken en open te staan voor feedback en suggesties van belanghebbenden.

Participatie is belangrijk omdat het zorgt voor meer draagvlak en betrokkenheid bij het project. Dit leidt vaak tot een beter ontwerp en een betere inpassing van het project in de omgeving. Het kan ook helpen om mogelijke bezwaren en problemen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken, waardoor vertragingen en extra kosten worden voorkomen. Vaak wordt participatie gezien als 'sluitpost' in een project, maar met de Smarticipatie methode levert goede participatie zelfs geld op.

Kijk eens naar onderstaande voorbeeldprojecten waar onze tools en inzet hebben bijgedragen aan een succesvol participatieproces…

Bekijk onze inspirerende projecten

Nieuw ondernemingsplan - Stadlander

Interview met Bianca Jacobs, communicatiemanager, woningcorporatie Stadlander. Stadlander is in 2023 aan de slag gegaan met een nieuw Ondernemingsplan.

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Hulp bij participatie

Leer meer over de slimme tools en methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

David