<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Participerende burgers? 7 redenen waarom dit zo belangrijk is

De participatie van burgers, het actief deelnemen aan een besluit wat meerdere mensen raakt, is iets wat omgevingsmanagers, wijkmanagers, gemeenteraadsleden, transitieregisseurs, beleidsmakers, maar ook projectleiders en communicatieadviseurs graag willen bereiken. Waarom is het zo belangrijk om participatie te laten slagen?

Reden 1: Participeren is een belangrijk grondbeginsel in onze rechtstaat
We staan er lang niet altijd bij stil, maar mogen er best vaker trots op zijn; in onze grondwet heeft iedereen gelijke rechten en gelijke kansen. Dat betekent dat elk mens, jong of oud, met of zonder beperking, tijd of geen tijd, moet kunnen deelnemen aan belangrijke besluitvorming die betrekking heeft op de leefomgeving. Ieders idee is welkom en niet alleen het idee van iemand die het hardst roept of het grootste netwerk heeft. De uitdaging? Burgers hebben zo hun voorkeuren over de manier waarop ze willen en kunnen participeren.

Reden 2: Burgers eisen inspraak op
Wat er kan gebeuren als burgers niet gehoord worden is terug te zien binnen onze hele samenleving. Denk aan fenomenen als ‘boze boeren’ en ‘gele hesjes’. Burgers eisen steeds vaker inspraak op en laten voor relevante onderwerpen vaker en luider hun mening horen. Zeker als het gaat om iets wat letterlijk dichtbij hen staat.

Reden 3: Het creëren van maatschappelijk draagvlak
We leven in een maatschappij waar mensen meer dan ooit betrokken zijn. De publieke opinie is steeds vaker bepalend , onder andere doordat grote groepen burgers elkaar via sociale media weten te vinden en gezamenlijk een mening vormen. Technologie, waaronder het gebruik van apps en software, speelt een belangrijke rol in de mogelijkheid om maatschappelijk draagvlak te creëren.

Reden 4: Leefomgevingen worden er beter van
Nog een reden om burgers te laten participeren is de inbreng van lokale deskundigheid. De inbreng van de échte ervaringen, behoeften en ideeën draagt bij aan de inrichting van een betere leefomgeving en de beleving ervan.

Reden 5: Het draagt bij aan een beter imago voor overheden
Overheden en instanties die erin slagen om succesvol participatie toe te passen, zullen ervaren worden als organisaties die bereikbaar, transparant en mensgericht zijn. Het onterechte imago van ‘de ambtenaar’ zal komen te vervallen als burgers hulp ervaren en gehoord worden.

Reden 6: Voorkom weerstand en gedoe
Initiatieven die ontwikkeld worden met draagvlak en inbreng van burgers roepen aanzienlijk minder weerstand en een blije gemeenschap op. Een succesvolle participatie maakt ieders werk zinvoller, aangenamer en vooral veel leuker. Positiviteit creëert altijd vooruitgang.

Reden 7: Omdat het anders kan!
Tot slot de opmerking dat er veel veranderd is in de manier waarop burgers kunnen participeren. Het gaat allang niet alleen meer om het invullen van papieren enquêtes of deelnemen aan een inspraakavond. Er zijn veel meer digitale middelen waardoor ook minder mobiele burgers of mensen die zich niet graag publiek uitspreken zullen deelnemen.

Ook slimmer participeren?
Wij noemen het Smarticipatie en leggen de komende periode precies uit wat dit betekent en hoe je meer mogelijkheden creëert voor grotere betrokkenheid en draagvlak bij alle gewenste doelgroepen. Wil je nu al meer weten hoe je nog meer burgers bereikt en betrekt in participatieprocessen? Neem dan hier contact met ons op.

Team Smarticipatie

Team Smarticipatie

Topics: Maptionnaire, Publieksparticipatie, Serious Gaming

Meer berichten