<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Gemeenten

Gemeentes hebben te maken met verschillende urgente opgaven. Door VNG samengevat in thema’s als opgaven binnen de informatiesamenleving, gemeentelijke uitvoering, het fysieke domein, de inclusieve samenleving en rond democratisch besturen.

Doordat onze samenleving steeds digitaler wordt, zullen gemeentes zich daarop aan moeten passen. Dit kan door het verbeteren van digitale dienstverlening en het stimuleren van digitale vaardigheden, waarbij uiteraard het beschermen van persoonsgegevens moet worden bewaakt.

Op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid spelen gemeentes een belangrijke rol in het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit kan bijvoorbeeld door het bevorderen van duurzame energiebronnen, het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen, en het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Tegelijkertijd zijn passende woningbouw en ruimtelijke ordening minstens zo belangrijk. Hoe zorgt een gemeente – samen met ketenpartners - voor voldoende en betaalbare woningen? Waarbij het ook duurzame woningbouw en verbetering van de leefbaarheid in bestaande wijken stimuleert?

Participatie is hierbij van cruciaal belang. Het zo vroeg mogelijk betrekken van zoveel mogelijk inwoners en andere belanghebbenden, zorgt voor de beste plannen en realisatie.

Nieuwsgierig hoe dat slimmer en beter kan? Bekijk eens hoe Smarticipatie helpt...

Bekijk onze inspirerende projecten

Nieuw ondernemingsplan - Stadlander

Interview met Bianca Jacobs, communicatiemanager, woningcorporatie Stadlander. Stadlander is in 2023 aan de slag gegaan met een nieuw Ondernemingsplan.

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Hulp bij participatie

Leer meer over de slimme tools en methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

David Verweij-1