Weten hoe participatie waardevol wordt?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Gemeenten

Gemeentes hebben te maken met verschillende urgente opgaven. Door VNG samengevat in thema’s als opgaven binnen de informatiesamenleving, gemeentelijke uitvoering, het fysieke domein, de inclusieve samenleving en rond democratisch besturen.

Doordat onze samenleving steeds digitaler wordt, zullen gemeentes zich daarop aan moeten passen. Dit kan door het verbeteren van digitale dienstverlening en het stimuleren van digitale vaardigheden, waarbij uiteraard het beschermen van persoonsgegevens moet worden bewaakt.

Op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid spelen gemeentes een belangrijke rol in het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit kan bijvoorbeeld door het bevorderen van duurzame energiebronnen, het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen, en het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Tegelijkertijd zijn passende woningbouw en ruimtelijke ordening minstens zo belangrijk. Hoe zorgt een gemeente – samen met ketenpartners - voor voldoende en betaalbare woningen? Waarbij het ook duurzame woningbouw en verbetering van de leefbaarheid in bestaande wijken stimuleert?

Participatie is hierbij van cruciaal belang. Het zo vroeg mogelijk betrekken van zoveel mogelijk inwoners en andere belanghebbenden, zorgt voor de beste plannen en realisatie.

Nieuwsgierig hoe dat slimmer en beter kan? Bekijk eens hoe Smarticipatie helpt...

Bekijk onze inspirerende projecten

Samen voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar hoe de dorpen qua klimaat zo goed mogelijk voorbereid kunnen zijn op de toekomst. Uiterlijk in 2050 verwarmen w.

Denk en doe mee: Gebiedsvisies gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer gaat twee centrumgebieden aanpakken; dorpscentrum Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud-Oost. In beide gebieden spelen allerlei belangen, id.

Op zoek naar het verhaal van Land van Cuijk

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is op zoek naar haar identiteit. Hiervoor is het belangrijk om de verhalen in kaart te brengen. Dit is gedaan met be.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

David Verweij-1