<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Bouw en infra

Een van de grootste uitdagingen in de bouw- en infrastructuursector is het beheersen van de kosten. Bouwprojecten kunnen vaak te maken krijgen met budgetoverschrijdingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden, stijgende materiaalprijzen, wijzigingen in ontwerpeisen en inefficiënte projectplanning.

In de huidige markt maken het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel en toenemende milieueisen tijdige realisatie bovendien niet makkelijker.

Daarnaast is er nog de digitale transformatie, met nieuwe technologieën zoals Building Information Modeling (BIM), drones, automatisering en kunstmatige intelligentie. Het implementeren en adopteren van deze nieuwe technologieën brengt weer andere uitdagingen met zich mee, zoals investeringskosten, het opleiden van werknemers en het aanpassen van bestaande processen.

Terwijl de sector volop investeert in deze digitale ontwikkelingen en integrale ketensamenwerking, wordt participatie nog veel te vaak op de klassieke manier gedaan. Keukentafelgesprekken zijn weliswaar heel waardevol, maar ook enorm tijdrovend en daarmee kostbaar. Hoe mooi zou het zijn als ook de participatie wordt gedigitaliseerd? En lokale kennis, wensen en ideeën eenvoudig en snel worden gevisualiseerd?

Dat is precies waar het specialisme en de slimme digitale tools van Smarticipatie op ingericht zijn. Ontdek de kracht van participatie en realiseer projecten in minder tijd en tegen minder kosten.

Bekijk onze inspirerende projecten

Nieuw ondernemingsplan - Stadlander

Interview met Bianca Jacobs, communicatiemanager, woningcorporatie Stadlander. Stadlander is in 2023 aan de slag gegaan met een nieuw Ondernemingsplan.

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Hulp bij participatie

Leer meer over de slimme tools en methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

David Verweij-1