<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement en participatie gaan hand in hand. Vooral als het over communicatie en het in kaart brengen van belangen en behoeftes gaat.

Vaak wordt er van een omgevingsmanager verwacht om ook participatiespecialist te zijn. Hoewel sommigen er heel bedreven in zijn, bestaan er ook een aantal belangrijke verschillen.

Omgevingsmanagement heeft vooral betrekking op projectmanagement, proces- en risicobeheersing en het begrijpen van de bredere omgeving waarin een project plaatsvindt. En zeker ook communicatie, samenwerking en conflicthantering met verschillende belanghebbenden, zoals omwonenden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties. Het doel is om hun zorgen en belangen in overweging te nemen en ze te betrekken bij het project of beleidsproces. Omgevingsmanagers werken vaak aan het opbouwen van relaties, het bevorderen van transparantie en het creëren van een gezamenlijk begrip tussen de verschillende belanghebbenden .

Participatie is primair bedoeld om individuen, groepen of gemeenschappen bij besluitvormingsprocessen te betrekken die hen direct aangaan. Het gaat om het creëren van mogelijkheden voor mensen om hun stem te laten horen, meningen te delen, ideeën aan te dragen en invloed uit te oefenen op de resultaten van een besluitvormingsproces. Participatie kan veel verschillende vormen aannemen, zoals openbare hoorzittingen, consultaties, workshops, burgerpanels, online platforms en andere mechanismen om input van belanghebbenden te verzamelen. Het doel van participatie is om democratische waarden te bevorderen, de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren door verschillende perspectieven mee te nemen en het vertrouwen en de acceptatie van de besluiten te vergroten .

Hoewel omgevingsmanagement en participatie elkaar kunnen overlappen, is het belangrijk om te begrijpen dat omgevingsmanagement zich richt op het bredere proces van het beheren van de omgeving en stakeholders, terwijl participatie specifiek gericht is op het betrekken van belanghebbenden bij besluitvorming.

Smarticipatie heeft een unieke methode ontwikkeld die ervoor zorgt dat omgevingsmanagers aantoonbaar sneller en effectiever participatie kunnen organiseren. Door online én offline participatie te combineren ontstaat een integraal beeld van alle wensen en behoeftes.

Wil je meer weten over hoe Smarticipatie tools jou kunnen ontzorgen? Kijk dan naar onderstaande voorbeelden of plan een gratis demo.

Bekijk onze inspirerende projecten

Nieuw ondernemingsplan - Stadlander

Interview met Bianca Jacobs, communicatiemanager, woningcorporatie Stadlander. Stadlander is in 2023 aan de slag gegaan met een nieuw Ondernemingsplan.

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Hulp bij participatie

Leer meer over de slimme tools en methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

David Verweij-1