<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Provincies

De regionale schaal wordt steeds belangrijker als het gaat om energie, klimaat, wonen, mobiliteit, en alles hangt met alles samen. De druk op de ruimte neemt gigantisch toe. De provincie van vroeger, die het allemaal wel even regelt, bestaat niet meer.

Provincies zijn nu aan zet om samen met gemeenten en waterschappen de opgaven voor de periode tot 2030 ruimtelijk te vertalen, in te passen en te combineren met de provinciale opgaven.

Deze opgaven zijn groot, maar de ruimte is schaars. Dit betekent keuzes maken, functies combineren, slim clusteren en creatief met de ruimte omgaan. Bij de te maken keuzes zijn water en bodem ‘sturend’. Ontwikkelingen als bevolkingsgroei, klimaatverandering, verzilting, verdroging en wateroverlast vergen keuzes en aanpassingen.

In deze puzzelfase van integrale gebiedsontwikkeling, is samenwerken een must. Niet alleen professionals onder elkaar, maar ook overheden met gebruikers van onze leefomgeving -inwoners, ondernemers en andere betrokkenen dus. Dit vraagt om een slimme, inclusieve en effectieve manier van werken.

Smarticipatie heeft alle tools en kennis in huis om hierbij te ontzorgen. Ontdek hieronder hoe...

Bekijk onze inspirerende projecten

Nieuw ondernemingsplan - Stadlander

Interview met Bianca Jacobs, communicatiemanager, woningcorporatie Stadlander. Stadlander is in 2023 aan de slag gegaan met een nieuw Ondernemingsplan.

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Hulp bij participatie

Leer meer over de slimme tools en methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

David Verweij-1