Weten hoe participatie waardevol wordt?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben een complexe opgave. Het Klimaatakkoord vormt hierin een belangrijk kader om de verduurzaming van de woningvoorraad te versnellen en tegelijkertijd betaalbare en kwalitatieve huisvesting te waarborgen voor huurders .

Tegelijkertijd maken juridische spelregels, subsidie-afspraken en de stikstofproblematiek het niet makkelijker om deze doelen te realiseren. Woningcorporaties moeten bovendien rekening houden met de veranderende demografische samenstelling van huurders, zoals vergrijzing, migratiepatronen en veranderende behoeften op het gebied van toegankelijkheid. Ze moeten flexibel zijn in het aanpassen van hun woningaanbod om aan de behoeften van diverse groepen te voldoen.

Goede samenwerking met andere stakeholders is onmisbaar. Niet alleen met zakelijke partijen zoals gemeenten, netbeheerders en energiebedrijven, maar zéker ook met (toekomstige) huurders.

Participatie speelt een belangrijke rol in de relatie tussen woningcorporaties en hun huurders en omwonenden. Het betrekken van de lokale gemeenschap leidt tot inclusievere plannen en tot een betere dienstverlening, een groter gevoel van betrokkenheid en een versterking van de sociale cohesie.

De Smarticipatie methode maakt participatie leuker, sneller en efficiënter. Door inzet van slimme digitale tools wordt online en offline participatie gecombineerd en worden betere plannen gerealiseerd in minder tijd tegen minder kosten. 

Bekijk onze inspirerende projecten

Samen voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar hoe de dorpen qua klimaat zo goed mogelijk voorbereid kunnen zijn op de toekomst. Uiterlijk in 2050 verwarmen w.

Denk en doe mee: Gebiedsvisies gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer gaat twee centrumgebieden aanpakken; dorpscentrum Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud-Oost. In beide gebieden spelen allerlei belangen, id.

Op zoek naar het verhaal van Land van Cuijk

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is op zoek naar haar identiteit. Hiervoor is het belangrijk om de verhalen in kaart te brengen. Dit is gedaan met be.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

David Verweij-1