<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben een complexe opgave. Het Klimaatakkoord vormt hierin een belangrijk kader om de verduurzaming van de woningvoorraad te versnellen en tegelijkertijd betaalbare en kwalitatieve huisvesting te waarborgen voor huurders .

Tegelijkertijd maken juridische spelregels, subsidie-afspraken en de stikstofproblematiek het niet makkelijker om deze doelen te realiseren. Woningcorporaties moeten bovendien rekening houden met de veranderende demografische samenstelling van huurders, zoals vergrijzing, migratiepatronen en veranderende behoeften op het gebied van toegankelijkheid. Ze moeten flexibel zijn in het aanpassen van hun woningaanbod om aan de behoeften van diverse groepen te voldoen.

Goede samenwerking met andere stakeholders is onmisbaar. Niet alleen met zakelijke partijen zoals gemeenten, netbeheerders en energiebedrijven, maar zéker ook met (toekomstige) huurders.

Participatie speelt een belangrijke rol in de relatie tussen woningcorporaties en hun huurders en omwonenden. Het betrekken van de lokale gemeenschap leidt tot inclusievere plannen en tot een betere dienstverlening, een groter gevoel van betrokkenheid en een versterking van de sociale cohesie.

De Smarticipatie methode maakt participatie leuker, sneller en efficiënter. Door inzet van slimme digitale tools wordt online en offline participatie gecombineerd en worden betere plannen gerealiseerd in minder tijd tegen minder kosten. 

Bekijk onze inspirerende projecten

Nieuw ondernemingsplan - Stadlander

Interview met Bianca Jacobs, communicatiemanager, woningcorporatie Stadlander. Stadlander is in 2023 aan de slag gegaan met een nieuw Ondernemingsplan.

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Hulp bij participatie

Leer meer over de slimme tools en methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

David