Weten hoe participatie waardevol wordt?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Waterschappen

Naast het beheren en onderhouden van het watersysteem in Nederland, werken waterschappen ook aan het beschermen van de natuur in en om het water. Belangrijk werk wat er voor zorgt dat we in Nederland een gezonde leefomgeving houden.

Toch staat de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen onder druk en daarom zijn er in ons land 162 zogenaamde Natura 2000-gebieden benoemd die vanuit Europees oogpunt meer bescherming nodig hebben.

Om deze gebieden te beschermen zijn er verschillende maatregelen nodig. Denk hierbij aan het beperken van activiteiten op het gebied van landbouw, visserij en recreatie. Of actiever beheer en herstel van de natuur.

Vooral door samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties en lokale gemeenschappen wordt een effectieve bescherming mogelijk. Een onderdeel van deze samenwerking is ook goede participatie. Lokale kennis is immers onmisbaar voor goed uitgevoerde plannen.

Meer weten over onze slimme integrale gebiedsgerichte aanpak van participatie? Plan een gratis demo en we vertellen je graag hoe jouw projecten nog succesvoller kunnen zijn...

Bekijk onze inspirerende projecten

Samen voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar hoe de dorpen qua klimaat zo goed mogelijk voorbereid kunnen zijn op de toekomst. Uiterlijk in 2050 verwarmen w.

Denk en doe mee: Gebiedsvisies gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer gaat twee centrumgebieden aanpakken; dorpscentrum Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud-Oost. In beide gebieden spelen allerlei belangen, id.

Op zoek naar het verhaal van Land van Cuijk

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is op zoek naar haar identiteit. Hiervoor is het belangrijk om de verhalen in kaart te brengen. Dit is gedaan met be.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

David Verweij-1