<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Waterschappen

Naast het beheren en onderhouden van het watersysteem in Nederland, werken waterschappen ook aan het beschermen van de natuur in en om het water. Belangrijk werk wat er voor zorgt dat we in Nederland een gezonde leefomgeving houden.

Toch staat de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen onder druk en daarom zijn er in ons land 162 zogenaamde Natura 2000-gebieden benoemd die vanuit Europees oogpunt meer bescherming nodig hebben.

Om deze gebieden te beschermen zijn er verschillende maatregelen nodig. Denk hierbij aan het beperken van activiteiten op het gebied van landbouw, visserij en recreatie. Of actiever beheer en herstel van de natuur.

Vooral door samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties en lokale gemeenschappen wordt een effectieve bescherming mogelijk. Een onderdeel van deze samenwerking is ook goede participatie. Lokale kennis is immers onmisbaar voor goed uitgevoerde plannen.

Meer weten over onze slimme integrale gebiedsgerichte aanpak van participatie? Plan een gratis demo en we vertellen je graag hoe jouw projecten nog succesvoller kunnen zijn...

Bekijk onze inspirerende projecten

Nieuw ondernemingsplan - Stadlander

Interview met Bianca Jacobs, communicatiemanager, woningcorporatie Stadlander. Stadlander is in 2023 aan de slag gegaan met een nieuw Ondernemingsplan.

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Hulp bij participatie

Leer meer over de slimme tools en methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

David Verweij-1