073 782 02 98

  Online participatie anno nu!

  laagdrempelig - visueel - locatiegebonden

   

  Een korte introductie

   

  Tools en advies
  Iedereen betrekken
  Slim participeren

  Wat is Smarticipatie?

  Slim participeren in het publieke domein

  Stel je een wereld voor waarin burgers, bedrijven en overheden gelijkwaardig samenwerken aan een betere leefomgeving. Waar echt geluisterd wordt naar elkaar. Vanuit directe betrokkenheid bij eigen en andermans welzijn. En vanuit het idee: we gaan het hier met en voor elkaar een beetje mooier maken.

  Participatie gaat om echt interesse tonen

  Welke belanghebbende (initiatiefnemer, omwonende of belangengroep) moet wanneer in positie gebracht worden? Onze ervaren adviseurs begeleiden desgewenst het hele traject. Wij helpen initiatiefnemers om heldere kaders te schetsen voor hun participatievraagstuk en we zetten slimme tools in op het juiste moment. Ons uitgangspunt daarbij: alleen informeren is van bovenaf je wil opleggen, participatie gaat om echt interesse tonen.

  Wat zeggen anderen?

  Eind goed al goed Gorinchem

  Vestingstad Gorinchem wil het gebruik en de beleving van het oude centrum van de vestingstad verbeteren. Het smarticipatietraject vóór en dóór alle betrokkenen leverde een plan op dat zonder enig bezwaar door de gemeenteraad is aangenomen.

  “De ideeën van bewoners en bedrijven geven ons een goed inzicht in de plekken waar we iets mee moeten en ook waar we juist van af moeten blijven. De ‘wisdom of the crowd’ heeft ons echt positief verrast!” [Andre van der Dussen, Gemeente Gorinchem]

  Hoe gaat Smarticipatie te werk?

  Onze werkwijze

  Open data en de groeiende informele democratie: Smarticipatie biedt grote kansen om transparant en effectief gebruik te maken van de collectieve intelligentie. Door slim de dialoog aan te gaan, slim in te winnen, scenario’s te maken en realtime te delen.

  Onze toolbox

  Onze tools zijn ook smart: flexibel en herbruikbaar. Dat betekent eenmalig inrichten voor meervoudig gebruik.

  Ik ben enthousiast!