<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Dat is smart! 7 on- en offline tips voor publieksparticipatie

Waarom het zo belangrijk is dat burgers participeren, beschreven we in de vorige blog. Interessanter is hoe je een groot publiek kunt mobiliseren om ergens aan mee te denken en besluiten te nemen. Dat betekent dat er meerdere alternatieven gegeven moeten worden om deel te nemen. Iemand die ziek is gaat nu eenmaal niet naar een inloopavond en als je boven de tachtig bent is de kans dat je een website bezoekt minder groot.

Tip 1: Maak een breed communicatieplan
De basis is dat iedere burger kan deelnemen en zijn of haar mening kan geven. Dat betekent goed nadenken over alle mogelijkheden waarop je met mensen in verbinding kunt staan. Het gaat om bewustzijn creëren van het plaatselijke ‘suffertje’ tot het slim opzetten van een online communicatieplan via sociale media of een pr-bureau.

Tip 2: Een (fysieke) bijeenkomst
Het voordeel hiervan zijn de directe discussies die plaatsvinden tussen mensen. Het nadeel op dit moment is dat er minder mensen fysiek in een ruimte aanwezig mogen zijn. Toch zullen er altijd debatten en discussies gevoerd blijven worden. Zeker omdat dit tegenwoordig online kan. Ook onze minister-president Mark Rutte laat op deze manier honderden mensen gelijktijdig participeren.

Tip 3: Het visueel maken van de eigen leefomgeving door middel van technologie
De betrokkenheid van mensen wordt vele malen groter als zij precies zien waar het over gaat. Zij moeten bijvoorbeeld hun eigen huis zien staan, het gevaarlijke kruispunt herkennen of zelf opnieuw ervaren waar een onwenselijke situatie zich voordoet. Visuele middelen, zoals Maptionnaire, hebben bewezen dat veel meer mensen participeren omdat het herkenbaar, duidelijk en vooral ook leuk is om met visuele technologie aan iets mee te denken.

Maptionnaire2

Tip 4: Een uitnodiging namens iemand die bekendheid geniet
Participatie van een grote groep bereik je ook door enig gewicht te geven tijdens de uitnodiging om te participeren. Als voorbeeld kan dit een buitengebied zijn waar, vanwege economische belangen, glasvezel aangelegd moet worden. Het helpt als dit initiatief door een wethouder of burgemeester geïntroduceerd wordt. Het maakt de betrokkenheid groter.

Tip 5: Het lanceren van een website voor extra inspraak
Input van burgers kan natuurlijk ook verzameld, beheerd en gebruikt worden door via websites mensen te laten participeren. Het grote voordeel is dat veel meer burgers bereikt worden, bijvoorbeeld ook de mensen die minder mobiel zijn of vanwege ziekte anders niet zouden kunnen deelnemen.

Tip 6: Gamificatie – Een quiz of spelelement toevoegen
Traditionele manieren, bijvoorbeeld het aanspreken en enquêteren van jonge mensen op straat, zullen minder door hen gewaardeerd worden dan een spel die je op je smartphone kunt uitvoeren. Er zijn steeds meer apps waarmee je online jouw mening kunt geven en vragen invult na het zien van een korte video. Net zoals bij tip 3 speelt het visuele element een steedse grotere rol om meer input van burgers te ontvangen.

Tip 7: De enquête op straat
Tot slot de enquête op straat die fysiek is. Online is natuurlijk ook mogelijk, zie tip 5. Het is een bewezen middel, maar in de haastige maatschappij waarin wij leven ervaren wij dat online publieksparticipatie een steeds grotere rol gaat spelen. Het is een manier waarop we, juist nu, toch tot elkaar kunnen komen.

Kun je alle 7 tips gebruiken?
Neem voor meer informatie of aanvullende participatietips contact met ons op, want Smarticipatie kent nog veel meer slimme manieren om burgers te mobiliseren. Wij helpen graag bij een aanpak om zowel via on- als offline grote groepen te bereiken.

Team Smarticipatie

Team Smarticipatie

Topics: Publieksparticipatie, Tips & Tricks

Meer berichten