<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Maptionnaire in vervoers- & mobiliteitsontwikkeling

Waar zou je graag met het openbaar vervoer heen willen gaan maar is nu (nog) niet bereikbaar met het ov?

Wat zijn jouw favoriete dagelijkse wandelroutes? Welke plaatsen of routes vind je niet prettig of onhandig?

Dit zijn precies het soort transport- en mobiliteit gerelateerde vragen die aan het publiek gesteld kunnen worden door gebruik te maken van Maptionnaire. Je kunt hiermee waardevolle informatie verzamelen over hoe, waarom en wanneer mensen zich verplaatsen van de ene plaats naar de andere. In een Maptionnaire enquête, kunnen zij hun antwoorden direct markeren op een online kaart als punten, lijnen of vlakken én vervolgvragen beantwoorden of beelden uploaden om hun ervaringen te beschrijven.

In deze blog gaan we dieper in op verschillende transport en mobiliteit case studies waarbij Maptionnaire is ingezet.

Maptionnaire & verschillende vormen van transport
Maptionnaire is een zeer flexibel online participatieplatform: een Maptionnaire enquête kan worden aangepast aan elk soort transport-gerelateerd onderwerp of project van elke schaal.

Bijna alle vormen van transport (lopen, fietsen, trams, bussen, treinen, en auto's) zijn vertegenwoordigd in projecten waar Maptionnaire is gebruikt.

Maptionnaire wordt vaak ingezet voor het verzamelen van gegevens voor algemene vervoersverbeteringen van een stad of regio in verschillende planningsfasen. Het kan ook nuttig zijn in meer gedetailleerde projecten.

Het platform is bijvoorbeeld gebruikt bij onderzoek naar de mobiliteit van kinderen, het verzamelen van gebruikersfeedback over het OV van een stad of de waargenomen verkeersveiligheid.


Verzamel ideeën om transport en mobiliteit te ontwikkelen
Het gebruik van een kaart-gebaseerde enquête is een makkelijke manier om een grote menigte te betrekken en hun meningen en ideeën te verzamelen voor toekomstige visies en nieuwe ontwikkelingen. Wat werkt er in de huidige situatie wel en wat werkt er niet?

De deelnemers kan worden gevraagd in kaart te brengen welke routes zij gebruiken, wat hun favoriete gebieden zijn, waar volgens hen de pijnpunten zitten en wat voor verbeterideeën zij hebben.

De stad Helsinki vroeg de inwoners bijvoorbeeld naar hun ervaringen met de begaanbaarheid van het stadscentrum. De verzamelde informatie werd gebruikt voor de ontwikkeling van de wandelomgevingen in Helsinki. En zo zijn er wereldwijd tal van voorbeelden waar Maptionnaire in alle ontwikkelingsfases waarde toevoegd voor inwoner, initiatiefnemer en uitvoerende.

Plannen visualiseren en feedback verzamelen
In situaties waarin er al een concreet plan bestaat over hoe de vervoersomgeving zou kunnen veranderen, is het mogelijk om afbeeldingen van aangepaste kaartlagen (bovenop de basiskaart) toe te voegen aan een vragenlijst.

Respondenten kan gevraagd worden om deze gevisualiseerde plannen of suggesties te becommentariëren en te evalueren. Bovendien is het mogelijk om met foto's te illustreren hoe de omgeving en de geplande verkeersoplossingen eruit kunnen zien.

De stad Jyväskylä in Finland presenteerde de bewoners verschillende scenario's over hoe de snelwegverbinding in de stad zou kunnen veranderen. Respondenten zagen alternatieve plannen op een kaart. Door op specifieke objecten op de kaart te klikken, kregen ze meer beelden van de geplande ontwikkelingen te zien. Aan het eind van de vragenlijst konden ze stemmen op hun favoriete alternatief.

Heb je een transport- of mobiliteitsproject waar Maptionnaire nuttig zou kunnen zijn? Kijk dan ook eens hier voor een voorbeeld in Nederland of neem vrijblijvend contact met ons op.

Beeld: Daniel Enchev

Team Smarticipatie

Team Smarticipatie

Topics: Maptionnaire, Mobiliteit, Tools, Publieksparticipatie, Tips & Tricks

Meer berichten