<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Onderzoek maatschappelijke waarde van (digitale) participatie

Het is moeilijk meetbaar wat nou de effectiviteit van online participatie is.

Daarom zijn HAS Applied Geo Information Services, Avans Lectoraat Sustainable Finance and Accounting, Smarticipatie en kennisnetwerk Ruimteschepper een onderzoek gestart naar de kosten en baten van digitale participatie om het maatschappelijk rendement ervan te kwantificeren. 

Lees meer over dit onderzoek op de website van Publiek Denken.

DEELNAME AAN DE ENQUÊTE

Wil je zelf meewerken aan het onderzoek vul dan de vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten, en bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt gevraagd om algemene ervaringen te delen over het organiseren van participatietrajecten. Voor het tweede deel dien je één participatieproject in gedachte te nemen waarvoor je de casus specifieke vragen invult. 

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennisknooppunt Participatie van het Ministerie van I&W.

Beeld: Marjo van de Peppel-Kool

Frank van Ballegooyen

Frank van Ballegooyen

Topics: Participatie, Onderzoek

Meer berichten