<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Publiek betrekken met behulp van de kaart: PPGIS in een notendop

Stadsplanning in samenwerking met bewoners

De wereld van online publieksparticipatie en -bereik, zit vol met complexe termen en afkortingen. Public Participation GIS (PPGIS), participatief GIS (PGIS), vrijwillige geografische informatie (VGI), crowdsourcing, e-participatie, participatieve e-planning en Planning Support System (PSS) zijn voorbeelden van veel gebruikte termen voor het beschrijven van digitale communicatie en samenwerking.

PPGIS is een veelgebruikte term die zijn oorsprong kent in academische kringen. Mensen uit de praktijk zijn er echter minder vertrouwd mee. Deze blog legt uit wat deze term eigenlijk betekent.

De kloof tussen stedenbouwkundigen en inwoners overbruggen

landscape-dock-bridge-skyline-night-air-896066-pxhere.comPublieksinspraak is in wezen de interactie tussen twee partijen: De deskundigen die stadsontwikkeling bevorderen en de personen of organisaties die mogelijk worden beïnvloed door lokale planvorming.

De ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) heeft nieuwe instrumenten en ideeën aangereikt om inspraak doeltreffender en zinvoller te maken. De voordelen van de toepassing van ICT binnen publieksparticipatie zijn onder andere de invoering van gemakkelijkere en snellere communicatiemethoden, meer toegang tot inspraak, een betere kwaliteit van de gegevens en de opkomst van aantrekkelijke en speelse instrumenten om verschillende gebruikersgroepen te bereiken.

Wat de nieuwe technologie niet effectief heeft opgelost, is de vraag of het lukt om echt samen te werken rond een specifieke kwestie of locatie.

Idealiter stelt een participatieproces alle deelnemers in staat om niet alleen informatie te ontvangen, maar ook om informatie te delen. Een dergelijke samenwerking in twee richtingen moet leiden tot besluiten en resultaten die door beide groepen samen zijn geformuleerd. In werkelijkheid wordt dit - jammer genoeg - zelden bereikt. Deelname blijft vaak beperkt tot informeren vanuit één richting. In plaats van samenwerking te ondersteunen, hebben veel digitale instrumenten en platformen alleen maar nieuwe wegen en kanalen geopend voor eenrichtingscommunicatie en gegevensverzameling.

Bovendien is inspraak traditioneel gezien verstikt door ruimtelijke onduidelijkheid. Hoewel publieksparticipatie altijd verbonden is aan een bepaalde plaats, bestond de communicatie hoofdzakelijk uit discussies ter plaatse, zonder de juiste instrumenten, om verbale gedachten op een efficiënte manier aan locaties te koppelen. Vooral wanneer men met een groot gebied werkt, is het lastig om met precisie over verschillende plaatsen en locaties te praten.

PPGIS biedt een oplossing voor bieden. Het concept combineert geavanceerde informatie- en communicatietechnologie met een geografisch informatiesysteem (GIS).

De kracht van PPGIS: De 'gewone mens' wordt deskundigeaarde pin locaties

Aangezien GIS alles op aarde wil positioneren, biedt het een interessant kader voor het publiek om zijn of haar voorkeuren, ideeën en ervaringen mee te delen. Dergelijke informatie wordt traditioneel niet gezien als een domein van ruimtelijke gegevens.

Sluit je ogen en denk aan waar je woont. Teken vervolgens een mentale kaart van de plekken die voor jou het belangrijkst zijn, de plekken waar je je ongemakkelijk voelt, de locaties die je vaak met vrienden bezoekt, enzovoort.

Al deze plekken hebben ook coördinaten in de échte wereld. Het idee om dit soort ‘soft information’ en kennis te integreren in GIS is de basis van PPGIS.

De kracht van PPGIS ligt in het vermogen om van inwoners deskundigen van hun eigen leefomgeving te maken. Dit doe je door hen in staat te stellen om locaties die voor hen betekenisvol en belangrijk zijn op een kaart te plaatsen. PPGIS gaat over het openstellen van GIS, een gebied dat voorheen uitsluitend door deskundigen werd gebruikt, voor mensen die nog nooit met geografische gegevens hebben gewerkt. Mensen die deelnemen aan het produceren van GIS-gegevens of locatie-informatie, ondersteunen de stadsontwikkeling op vele nieuwe manieren.

De technologische mogelijkheden voor zinvolle samenwerking zorgen er echter niet per se voor dat dit ook gebeurt.

Hoewel we kwalitatief goede tools nodig hebben, gaat het bij succesvol uitgevoerde publieksparticipatie niet alleen om die tools. Veel PPGIS-verhalen hebben aangetoond dat geen enkele dataset alleen, hoe uitgebreid die ook is, de kwaliteit van de publieke inspraak kan verbeteren. In plaats daarvan wordt de kwaliteit verbeterd wanneer deskundigen, inwoners en organisaties die bij het proces betrokken zijn, samenwerking en co-creatie begrijpen en waarderen.

PPGIS is pas succesvol wanneer alle belanghebbenden de waarde inzien van de samenwerking om zo meer duurzame en leefbare steden te creëren. Tegelijkertijd kan de 'soft data’ worden omgezet in waardevolle inzichten om de inzet te ondersteunen.

Onze klanten maken elke dag inspirerende enquêtes, projectpagina's en rapportages met Maptionnaire. Ook eens gratis proberen? Stuur dan een e-mail naar info@smarticipatie.nl of bel naar 073 782 0298.

ZIE HOE MAPTIONNAIRE WERKT - BOEK EEN DEMO!

Team Smarticipatie

Team Smarticipatie

Topics: Maptionnaire, Tools, Publieksparticipatie, Participatie, 2022, Stadsplanning

Meer berichten