<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Wat betekent digitalisering van publieksparticipatie?

Over “publieksparticipatie” zijn de meningen verdeeld. De één is razend enthousiast over de mogelijkheden en ideeën die een dialoog met inwoners oplevert. De ander is vooral bang voor negatieve reacties en gaat het gesprek liever uit de weg.

Vandaag de dag kunnen we echter niet meer om publieksparticipatie heen en zou het een vast onderdeel van het ontwerpproces moeten zijn. Tegelijkertijd is het begrijpelijk dat niet iedereen staat te springen om meer inspraak, omdat het verschillende problemen met zich mee kan brengen.

Wanneer je een traditionele bewonersbijeenkomst organiseert, loop je het risico dat de opkomst laag is en dat de aanwezigen slechts een klein deel van de bevolking vertegenwoordigen. Tijdens de bijeenkomst zijn vooral de tegenstanders aan het woord. Na afloop heeft de projectontwikkelaar een stapel post-its met meningen en ideeën waar iets mee gedaan moet worden. Het is niet makkelijk om daar een bruikbaar geheel van te maken, laat staan om de informatie aan anderen over te dragen.

We hoeven je niet te vertellen dat digitalisering populairder is dan ooit. Hoe kunnen we projectontwikkelaars enthousiasmeren om dit in te zetten om zo hun werk makkelijker en leuker te maken? We hebben drie voordelen van digitale participatie voor je op een rij gezet. Het hoeft overigens helemaal niet zo te zijn dat digitale participatie de fysieke bijeenkomsten vervangt. Het kan prima naast elkaar worden ingezet. 

Vroege inzet van participatietools
Ten eerste kan digitale participatie al in een vroeg stadium plaatsvinden. Vaak worden participatietools al aan de start van het project ingezet zodat direct meningen van bewoners worden verzameld. Door de dialoog tussen marktpartijen, overheid en bewoners al in een vroeg stadium aan te gaan, is de kans groot dat het draagvlak groter wordt. Daarnaast krijgen ontwikkelaars al vóórdat de plannen gemaakt worden, een goed beeld van de reikwijdte van de diverse meningen over bepaalde onderwerpen en gebieden.

Visualisering om het gesprek aan te gaan
Als blijkt dat het toekomstige ontwikkelingsvoorstel conflictgevoelig zal zijn, is het nuttig visuele kaarten te maken waarop de verschillende meningen worden weergegeven. Deze kaarten kunnen aan de bewoners worden getoond tijdens de buurtbijeenkomsten om zo het gesprek te kaderen.

Breder bereik van de doelgroep
Publieke betrokkenheid kan heel leuk zijn. Voor iedereen. Digitalisering van het inspraakproces met tools zoals Maptionnaire en MapTables helpt ontwikkelaars een groter publiek te bereiken. Op deze manier omzeil je het probleem van een lage opkomst. Digitale tools bieden daarnaast de mogelijkheid om aspecten van de dialoog te visualiseren. Het gebruik van deze tools is daarom een goed uitgangspunt voor een vruchtbare samenwerking tussen ontwikkelaars en bewoners.

Wil je meer weten over het gebruik van Maptionnaire, MapTables of onze andere tools en dienstverlening in het beginstadium van het planningsproces, neem dan contact met ons op.

Team Smarticipatie

Team Smarticipatie

Topics: Maptionnaire, MapTable, Tools, Publieksparticipatie, Tips & Tricks

Meer berichten