<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Online inspiratiesessie 1 december

Op dinsdag 1 december organiseerde Smarticipatie een online inspiratiesessie. Het thema was wederom participatie en de slimme manieren en tools die daarmee samenhangen. Bekijk hieronder het programma en de bijbehorende presentaties!

 

 

Programma

We begonnen om 10:00 met een korte inleiding van Douwe Blanksma, initiatiefnemer van Smarticipatie.

 

10:05 - 10:30 Leren werken met en toepassen van (complexe) belevingsdata - Wouter Thijs, docent aan de HAS University of Applied Sciences

In een leefomgeving waar data en burgerparticipatie steeds belangrijker worden, is het de kunst om beleving, meningen of ideeën van de inwoners op te halen en te delen. HAS studenten van zowel Management van de Leefomgeving als GMD Applied Geo-Information Science voeren projecten uit om de burger te betrekken en data in te winnen. Aan studenten de uitdaging om vanuit deze kaart/locatie-gerichte data inzicht te geven in complexe materie.
Binnen de opleiding Applied Geo-Information Science worden deze skills geleerd en toegepast om responsdata om te zetten naar bruikbare informatie. Hier zijn al vele mooie resultaten mee geboekt die in deze presentatie de revue passeren. Daarbij is ook oog voor de tooling en het gemak waarmee de burger op een toegankelijke manier zijn input geeft.
Wouters presentatie inspireert je wellicht ook om samen met de HAS ideeën uit te gaan werken.

Bekijk de presentatie van Wouter hier Bekijk de video van Wouter hier

 

10:30 - 11:00 Participatie in de praktijk - Saskia van Klaarbergen en Suzanne Swart, beide communicatie adviseurs en deskundig in de leefomgeving

Saskia en Suzanne hebben hun ruim 40 jaar ervaring gebundeld in een opleidingsprogramma met als doel om sneller, effectiever en vooral - in kortere tijd – meer professionals op weg te helpen in hun aanpak van participatieprocessen.
De ontwikkelingen op het gebied van participatie volgen elkaar snel op. Hierdoor is participatie niet alleen iets voor slechts een paar gespecialiseerde medewerkers, maar voor iedereen binnen de organisatie.
Exact op 1 december wordt Participatiecursus.nl gelanceerd. Het praktijkgerichte opleidingsprogramma is voor iedereen die meer wil leren over participatie.
In de presentatie vertelden ze over ontwikkelingen en de andere manier van werken die daarbij nodig is. Hun tips zijn altijd gericht op de praktijk want daar hebben beide dames hun sporen ruimschoots verdiend.

Bekijk de presentatie van Saskia en Suzanne hier Bekijk de video van Saskia en Suzanne hier

 

11:00 - 11:30 3D ideeën en wensen van inwoners vormgeven: Furban - Sander Meinders, Programmamanager Omgevingswet & productmanager Furban

Het betrekken van inwoners bij de (her)inrichting van hun directe omgeving kan op vele manieren. Bij de ontwikkeling van Furban (Future Urban) heeft Sander zich in samenwerking met Centric gericht op een zo eenvoudig mogelijk te gebruiken 3D omgeving waarin betrokkenen hun ideeën en wensen vorm kunnen geven. Furban ondersteunt gemeenten/initiatiefnemers bij inwonerparticipatie in het fysieke domein. Sander laat ons zien hoe je eenvoudig projecten opzet en inwoners uitnodigt om zelf 3D-ontwerpen te maken. Ook komt aan bod hoe deze ideeën gedeeld kunnen worden met bijvoorbeeld buurtgenoten. Aan de hand van heldere rapportages krijg je snel een beeld van waar er nu écht behoefte aan is in de wijk of buurt. Furban past in de filosofie van Centric: maak participatie en de resultaten inzichtelijk voor alle betrokkenen.

Bekijk de presentatie van Sander hier Bekijk de video van Sander hier

1dec