<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Maptionnaire InspiratieSessie 10 februari 2021

Op woensdag 10 februari organiseerde Smarticipatie weer een online inspiratiesessie. Participatietool Maptionnaire was dit keer de rode draad bij de presentaties. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat online betrekken van stakeholders een grote vlucht heeft genomen. Met de Omgevingswet in het verschiet zal de interesse in online participatie alleen nog maar verder toenemen. Maptionnaire faciliteert online participatie op een leuke, laagdrempelige en visuele manier. De tool is geschikt voor overheden, adviesbureaus en onderwijs. Deze sessie was vooral interessant voor professionals die in hun werk te maken hebben met omgevingsvraagstukken en participatie.

De presentaties en losse video's per spreker staan onder de video!

 

 

Programma

We begonnen om 13:00 met een korte inleiding van Wyko Coopman, participatieconsultant van Smarticipatie.

 

13:05 - 13:30 Participatieproces Masterplan Dommelland - Valkenswaard - Bram Coenen - stedebouwkundig ontwerper bij BRO

De gemeente Valkenswaard werkt aan de realisatie van diverse ambities ten aanzien van natuur, recreatie en paardensport binnen de gebiedsontwikkeling Dommelland. In 2018 heeft BRO in samenwerking met de gemeente Valkenswaard hiervoor het Masterplan Dommelland opgesteld. Dit masterplan dient nu verder geconcretiseerd te worden in uitvoeringsprogramma’s voor vijf deelgebieden. BRO ondersteunt de gemeente Valkenswaard bij het participatieproces om tot deze concretisering te komen. Onderdeel van het participatieproces is een digitale startronde waarbij Maptionnaire is ingezet.

Bekijk de presentatie van Bram hier Bekijk de video van Bram hier

 

13:30 - 14:00 Participeren is van alle tijden - Senna Heijnen - adviseur trends, doelgroepen en gebruikers bij Kragten

Of het nu gaat om een landschapsvisie, een ontwikkeling van een stadskern of een burgerinitiatief... Door de aankomende Omgevingswet zijn gemeentes verplicht om participatiebeleid op te stellen. Voor initiatiefnemers geldt daarnaast dat ze bij nieuwe initiatieven moeten aantonen op welke wijze met de omgeving gecommuniceerd is. Kragten faciliteert initiatiefnemers als overheden bij het opstellen van participatiebeleid én het toepassen daarvan in concrete projecten. In deze presentatie namen ze jullie mee bij deze aanpak. Wat is de opgave die voorligt? Welke doelgroepen wil je bereiken en welke informatie wil je ophalen? Tijdens een participatieproces maken ze gebruik van verschillende fysieke én online tools. Per opgave kiezen ze de juiste mix. Maptionnaire is een van de tools waar ze waardevolle data mee verzamelen. Zeker in projecten waarbij het gebruik en de beleving van de fysieke leefomgeving centraal staan.

Bekijk de presentatie van Senna hier Bekijk de video van Senna hier

 

14:00 - 14:30 Online in gesprek met de wijk - Inge van der Riet - communicatieadviseur en woordvoerder Gemeente Gorinchem

We kunnen door corona niet fysiek bij elkaar komen, maar participatie moet natuurlijk doorgaan. Hoe ga je online in gesprek met je burgers? Voor de meeste gemeenten was en is dit een pittige uitdaging die met vallen en opstaan gepaard gaat. Er is afgelopen jaar onwijs veel ervaring opgedaan en kennis om te delen. Waar je 'vroeger' met fanatieke bewoners de zaaltjes opzocht, moet je nu op zoek naar een volwaardig online alternatief. Welke dilemma's komen hierbij kijken? Hoe bereik en betrek je online diezelfde fanatieke bewoners, maar liever zelfs een nog breder publiek? Online participatie biedt allerlei nieuwe mogelijkheden. Het ontwerpatelier Haarsekade is hiervan een concreet voorbeeld. De Haarsekade is een belangrijke straat in Gorinchem. Samen met bewoners zijn allerlei ideeën en verbeterpunten in kaart gebracht. De online participatietool Maptionnaire heeft hierin een waardevolle bijdrage geleverd.

Bekijk de presentatie van Inge hier Bekijk de video van Inge hier

LogoSessie10feb2021