<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

19 april 2018 - Inspiratiesessie publieksparticipatie, draagvlak-creatie, burgerinitiatief - Zaltbommel

Veel gebruikte kreten, maar wat kunnen we ermee? En vooral, moeten we er wat mee? Daar kunnen we kort over zijn:
 

Geen planontwikkeling zonder participatie!


Hoe krijg je genuanceerde input van zoveel mogelijk betrokkenen bij planontwikkeling? Hoe voorkom je activistische splintergroepen die het debat bepalen? Hoe geef je inzicht in ieders ideeën en meningen? Wij zien kansen. Het kan anders en we doen het anders. We buigen activisme om naar participatie. We weten een grote doelgroep interactief te betrekken bij onze plannen.

NieuwBlauw - ontwerpbureau in stedenbouw en landschap - loopt voorop in het integreren van participatieprocessen in planontwikkeling. NieuwBlauw en Ruimteschepper hebben samen een methode ontwikkeld waarbij elke geïnteresseerde vanuit eigen stoel kan meepraten en ideeën kan inbrengen in een open planproces. In deze video zijn zowel de gemeente als de participanten aan het woord, oordeel zelf.

 

Programma


Ponerende inleidingen en sprekende voorbeelden voedden de discussies en sta-tafel gesprekken. "Participatie, wat is het volgens jullie? Wat weten we erover? Waarom doen?"
Korte filmpjes en beknopte demonstraties maakte onze werkwijze en visie tastbaar. We ontvingen deelnemers van divers pluimage, allen verbonden in het ruimtelijk domein; van manager ruimte, wethouder of projectleider tot projectontwikkelaar, van communicatie specialist tot urbanist, van student Leefomgeving tot locatie-intelligentie expert.

Sander Klein Obbink | NieuwBlauw en Douwe Blanksma | Ruimteschepper

Welkom!

Bekijk de presentatie van Sander en Douwe

 

Participatie en de tools - studenten HAS Geo Media & Design

Wat is de effectiviteit van tools in fasen en niveaus van participatie?

Bekijk de presentatie van de HAS

 

Voorbeelden uit uw praktijk, waar ging het mis? 

Samen brengen we valkuilen bij participatietrajecten in beeld.

 

Gebundelde krachten van ontwerpers en geo-experts - Peter Oomen en Lianne van Doesburg | NieuwBlauw & Douwe Blanksma | Ruimteschepper 

Een methode waarbij elke geïnteresseerde vanuit zijn eigen stoel kan meepraten en ideeën kan inbrengen in een open planproces.

Bekijk de presentatie van NieuwBlauw en Ruimteschepper

 

Voorbeelden uit uw praktijk, waar ging het goed? 

Delen van goede voorbeelden en tips.

Borrel en napraat

 

Locatie
Kantoor NieuwBlauw  |  Boschstraat 90  |  5301 AG  |  Zaltbommel 

Bent u erbij?