<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

2 DECEMBER 2021 | SMARTICIPATIE INSPIRATIESESSIE | 13 TOT 15 UUR

Thema's: OMGEVINGSMANAGEMENT - TOEKOMSTVISIE - SMART CITY

Onder invloed van de naderende Omgevingswet en COVID-19 hebben ontwikkelingen met betrekking tot participatie aanpak een versnelling doorgemaakt. We willen meer mensen bereiken, deze goed bevragen en vooral beter betrekken. Deze drive leidt naar meer slimme oplossingen.

De presentaties en losse video's per spreker staan onder de video!

 

 

PROGRAMMA

Omgevingsmanagement 2.0: van communiceren naar co-creëren - Tanja Kluytmans (Teamleider Communicatie & Omgeving bij Akertech)

Vanuit de praktijk deelde Tanja ervaringen en welke trends en ontwikkelingen in de visie van Akertech de toekomstige competenties en vaardigheden binnen het participatieproces bepalen.

Bekijk de presentatie van Tanja hier Bekijk de video van Tanja hier

 

7 dorpen betrekken in de toekomstvisie Utrechtse Heuvelrug - Martin van Briemen (Projectleider Participatie bij Bruis Advies)

“Wat is ervoor nodig om de dorpen ook in de toekomst vitaal, toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden?” Het participatie traject is vrijwel volledig digitaal verlopen. Hoe is met de inwoners van 7 dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de betrokkenheid, de idee- en meningsvorming tot stand gekomen? Martin vertelde over deze nieuwe vorm van samenwerken met de dorpen en preventieve initiatieven vanuit inwoners binnen het sociale domein. Bij dit project is onder andere gebruik gemaakt van online enquetes en een speciale online kaart waarop responsdata transparant en interactief is gepresenteerd en gedeeld.

Bekijk de presentatie van Martin hier Bekijk de video van Martin hier

 

Participatie in de Smart City, slimme toepassingen en veilige data bij participatie  - Beryl Dreijer (Privacy Officer & Informatiebeveiligingsjurist gemeente Amsterdam)

"Steden worden steeds slimmer. Het aantal Smart City toepassingen in de openbare ruimte neemt toe. Mensen zien steeds meer sensoren om zich heen. Algoritmen zorgen voor besluitvorming op basis van de data in de sensoren. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zeggenschap hebben - en houden - over al die slimme data?". Beryl gaf uitleg over Smart City toepassingen in relatie tot databeheer en participatie. Ook vertelde ze welke rol wet- en regelgeving hierbij speelt.

Bekijk de presentatie van Beryl hier Bekijk de video van Beryl hier

2 dec