<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

25 april 2024  |  INSPIRATIESESSIE

OMGEVINGSMANAGEMENT - COMMUNICATIE - PARTICIPATIE

Welke rol spelen veiligheidsregio's bij een leefbare en weerbare samenleving? Hoe kunnen omgevingsmanagement, communicatie en participatie elkaar versterken? Op deze vragen en meer kreeg je antwoord tijdens de InspiratieSessie.

Tjerk de Laat en Monique Broekhoff namen ons op een interactieve manier mee en gingen het gesprek aan over deze onderwerpen vanuit hun achtergrond als programma/ omgevingsmanager en auteur/ (communicatie)adviseur.

Voorbereiden op een crisis door in te zetten op sociale cohesie
Tjerk de Laat - Programmamanager & adviseur | Veiligheidsregio Brabant-Noord

Tjerk de Laat vertelde ons over de rol van communicatie en participatie binnen de Veiligheidsregio. Sociale cohesie is niet alleen van belang binnen de keten. Tjerk richt zich steeds vaker op andere partners in het netwerk zoals woningcorporaties, thuiszorgdienstverleners, het onderwijs, de ouderenbond en het bedrijfsleven. "Deze spelers kunnen ons aan de voorkant voorzien van specifieke kennis en data, waardoor wij ons beter kunnen voorbereiden op een mogelijke crisis.” 

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen; vooral als het gaat om de thema’s veiligheid en gezondheid. Slimme communicatie (en participatie?!) maakt kennisdeling met, en een beter begrip van, de burger mogelijk. Hoe om te gaan met een noodgeval? Als je weet waar de AED hangt, of wat je moet doen in geval van brand, kunnen rampen worden voorkomen in plaats van bestreden. Voorbereiding is het halve werk. Ongelukken zullen nooit 100% te voorkomen zijn, maar des te beter burgers weten hoe te handelen en hoe meer inzicht de Veiligheidsregio heeft in kwetsbaarheden in de samenleving, des te minder uitrukken en ingrepen van brandweer, ambulance en politie. Het verbeteren van deze sociale cohesie vereist een actieve rol van de Veiligheidsregio en de intrinsieke motivatie om elkaar te helpen. 

Omgevingsmanagement, communicatie en participatie
Monique Broekhoff - Omgevingsmanager en communicatieadviseur | ONswitch  

Klik hier voor de hand-out van Moinique

Zijn dit drie verschillende expertises? Hoe zijn de rollen verdeeld? En hoe kunnen ze elkaar versterken? Dit, en meer, verkenden we in deze energieke inspiratiesessie samen met Monique Broekhoff, auteur van Omgevingscommunicatie en Participatie. De sessie was interactief; aan de hand van enkele vragen aan het publiek nam Monique ons mee in de wereld van omgevingsmanagement. Hoe verhouden de termen communicatie, participatie en omgevingsmanagement zich tot elkaar? Heeft de Omgevingswet ons dichterbij elkaar gebracht, of wakkert het juist de angst aan voor de kennis, invloed en macht van de ander? 

Rode draad bleek maar weer eens goede communicatie te zijn. Niet alleen met de ‘buitenwereld’, maar zeker ook intern. Wie doet wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk? In het publiek waren de meningen verdeeld. Deelnemers herkenden de besproken thema’s uit de praktijk; wie maakt het plan van aanpak? Wie stemt wat af met wie? Wie is verantwoordelijk voor participatie? Moeten we op het bestuur wachten en leunen? De afdelingen communicatie, participatie en omgevingsmanagement zijn drie handen op één buik. Ze doen iets vergelijkbaars, maar niet hetzelfde. Monique gaf enkele praktische handvatten voor de weerbarstige praktijk, waaronder het zogenaamde SOM-COM stappenplan. In dit plan wordt in 10 stappen gewerkt van het bepalen van de opgave naar het uitvoeren van de werkzaamheden.

Bekijk onderstaande video voor het hele verhaal van Tjerk en Monique.