<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

28 JUNI 2022 | SMARTICIPATIE INSPIRATIESESSIE | 13 TOT 16 UUR

"HET PARTICIPATIE-VENIJN ZIT IN DE START"

Een enthousiaste en gevarieerde groep deelnemers was aanwezig tijdens deze InspiratieSessie. Samen gingen we het gesprek aan over de rol van participatie en de situaties waarin het nuttig en noodzakelijk is.

Het verslag en de presentaties volgen na de foto.

WhatsApp Image 2022-06-28 at 10.34.25 PM

PROGRAMMA

Rupsje Nooitgenoeg bij Participatie - Renate Aigner (teamleider en omgevingsmanager bij Balance)

Renate Aigner liet ons inzien wat de definitie van participatie is: actieve deelname. Dat dit in de praktijk lang niet altijd het geval is, ondanks de welbekende participatieladder, geeft aan dat er nog veel werk te doen is. De belangrijkste vraag moet zijn: “waarom ontwikkelen we onze leefomgeving?” Participatie is dus zéker ook juiste informatie, communicatie en verwachtingsmanagement.

Bekijk de presentatie van Renate hier

Tevreden Spelen in Deventer - Martijn Willems (participatie expert bij Buurtkoraal)

Martijn Willems had een briljant verhaal over zijn jarenlange inzet in Deventer als facilitator van co-creatie. Door zelf de wijk in te trekken en het individuele gesprek aan te gaan met inwoners over speelplekken die moesten worden wegbezuinigd, haalde hij enorm veel kennis, verhalen en sentimenten op. Met oprechte interesse en een luisterend oor kom je écht te weten wat er in een straat, wijk of buurt speelt. En bovendien haal je zijdelings cruciale informatie op over andere thema’s als bijvoorbeeld veiligheid en leefbaarheid. Zijn strijd om buurtinitiatieven en -eigenaarschap voor elkaar te krijgen, vertoont misschien wel parallellen met hoe Nederland onder de nieuwe Omgevingswet georganiseerd wordt. Maar is de huidige ambtenarij daar wel klaar voor? En hoeveel ‘gekke Henkies’ heb je nodig om onze hele samenleving te begeleiden naar een vernieuwde samenwerking met de overheid?

Bekijk de presentatie van Martijn hier

Woningbouwontwikkeling middenin een bestaande wijk - Carlijn Bergshoeff (omgevingsmanager - in opdracht van Timpaan)

Tot slot wist Carlijn Bergshoeff dat hoe vroeger je alle belangen in een project in beeld hebt, hoe beheerster je je project kan uitvoeren. Dus goede participatie begint zo vroeg mogelijk als je onverwachte inspraak wil voorkomen. En zij gebruikt de participatieladder (of is het een pyramide?) als basis voor omgevingsmanagement. Participatie zou een continu proces moeten zijn, waarbij je telkens informeert, bevraagt en terugkoppelt wat je met de opgehaalde informatie gaat doen.

In haar specifieke project voor Timpaan in project Heemtuinen heeft ze succesvol gewerkt met de Maptionnaire participatietool die snel én letterlijk in kaart bracht waar de inwoners bepaalde wensen en behoeftes hadden.

Hoe je het ook wendt of keert: we hebben met z’n allen nog een aardige uitdaging om écht integraal en democratisch onze leefomgeving blijvend te verbeteren.

Bekijk de presentatie van Carlijn hier