<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

30 NOVEMBER 2023  |  INSPIRATIESESSIE

DIGITALISERING - OMGEVINGSWET - VERANDEROPGAVE

De leefomgeving van morgen willen en moeten we steeds meer samen realiseren. En wie wil dat nu niet beter doen dan gisteren? Dat vraagt om een participatieve houding, aandacht en uitvoering. 
Tegelijk digitaliseren we onszelf en de maatschappij, treed de omgevingswet in werking en is er een flinke veranderopgave.

Onderstaand is de opname van de gehele bijeenkomst terug te kijken.

  • Op 3:00 min start Jan-Willem Wesselink - programmamanager Future City Foundation.
  • Op 40:30 min start Sarah Ros - onafhankelijk bestuursadviseur & lid van de Evaluatie Commissie Omgevingswet.
  • Op 1:26:20 start Esther Pastoors - communicatie adviseur Omgevingswet team
De powerpoint-presentaties van Sarah en Esther tref je bij de samenvatting van de inspiraties.

PROGRAMMA

Krijgen we een netwerkoverheid?
Jan-Willem Wesselink
(Programmamanager - Future City Foundation)

Als digitalisering en technologisering alles veranderen, hoe verandert de overheid dan? Terugkijkend naar voorgaande industriële revoluties zien we dat uiteindelijk ook de publieke sector en het bestuur anders gaan functioneren door de impact van die revolutie. Zo leidde in de vorige industriële revolutie tot een beweging van arbeiders die zich verzetten tegen de manier waarop ze werden uitgebuit. Die beweging eiste invloed in de politiek, waarna in grote delen van Europa uiteindelijk het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. We zijn een eeuw verder en staan de vooravond van nieuwe grote veranderingen. Maar hoe werken die door in de samenwerking tussen overheid en samenleving? Krijgen we een netwerkoverheid? En wat is dat dan?

1610654532828  

Wat kan, Wat moet & Wat mag niet?
Sarah Ros (Bestuursadviseur Omgevingswet, fysieke leefomgeving & participatie)

Een stelselherziening, zoals de Omgevingswet, is natuurlijk niet bedacht om zaken te verslechteren. In tegendeel: het moet er beter door worden. Betere besluitvorming, transparantere processen, meer oog voor de leefomgeving en meer maatwerk. Maar als het gaat om participatie: wat wordt er dan beter? Hoe heeft de wetgever dat dan bedacht? En welke blunders lagen ten grondslag aan deze veranderingen?

Klik op de PDF om de powerpoint-presentatie van Sarah terug te zien. 

 Sarah Ros         pdf logo-1

En dan participatie, hoe dan?

Esther Pastoors (Strategisch Communicatie- en Participatieadviseur)

De Omgevingswet brengt naast herziening van de wettelijke kaders en het bijbehorende digitale stelsel (DSO en Omgevingsloket) ook een veranderopgave met zich mee. Wat is dat meer dan 'anders werken'?
Wat betekent dit voor kennis, houding en gedrag als we het over participatie hebben?
Esther laat aan de hand van blunders in participatie zien "hoe het dan wel kan".

Klik op de PDF om de powerpoint-presentatie van Esther terug te zien. 

esther pastoors       pdf logo-1