<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

31 Oktober 2023 | Lunchwebinar | Smarticipatie en Mett

Terugblik lunchwebinar Smarticipatie & Mett

Tijdens deze lunch Webinar hebben we laten we zien hoe de samenwerking tussen Smarticipatie en Mett in de praktijk werkt en hoe je in drie stappen jouw participatietraject verrijkt.

Inwoners betrekken bij de plannen van jouw gemeente, waterschap of provincie is niet eenvoudig. Je moet ruim de tijd nemen om mensen te informeren, nut en noodzaak goed uitleggen en het moet natuurlijk ook gewoon leuk zijn om deel te nemen aan een participatietraject. Laagdrempelig, visueel en liefst locatiegebonden. Zodat inwoners een goed beeld krijgen van de herinrichtingsplannen, de energietransitie of die nieuwe speeltuin en er graag over meedenken.

In combinatie met de zeer uitgebreide functionaliteiten van het Mett-platform – waar online participatie ook een prominente plek inneemt – ontstaat door de nieuwe samenwerking één centrale plek waar alle informatie en lokale belevingsdata bijeenkomen. Volledig veilig én toegankelijk.

Heb je de Webinar gemist of wil je hem nog eens rustig terugkijken? Dat kan!

 

Smarticipatie ontzorgt bij participatietrajecten en biedt visuele, laagdrempelige en locatiegebonden tools voor participatie.

Maptionnaire is een online toepassing, waarmee je locatiegebonden enquêtes kunt opstellen, bijvoorbeeld als aanvulling op - of zelfs tijdens - informatiebijeenkomsten. Maptionnaire is letterlijk de ‘map in de questionnaire’. De kaart wordt dus geïntegreerd in de enquête. Je kunt (belevings-)vragen koppelen aan een punt op de kaart. Er zijn verschillende reactie-mogelijkheden beschikbaar, bijvoorbeeld tekenen op de kaart, burgerinitiatieven starten of budgetten toekennen. Elke enquête kun je eenvoudig zelf samenstellen, met het gebruiksgemak van PowerPoint of “digitale Lego”. Je kiest eenvoudig en snel uit diverse kaartelementen, kleuren, vraagelementen en antwoordcategorieën. Klik hier voor de Maptionnaire demo, of hier voor de Maptionnaire omgeving over Toekomstvisie Duurlo. Op onze projectpagina zijn nog meer praktijkvoorbeelden te bekijken.

De Dagen.app is een aparte oplossing, los van Maptionnaire. Dit interactief online dashboard wordt gevuld met data uit Maptionnaire, maar kan ook gevuld worden door andere databronnen. Het biedt allerlei mogelijkheden om de data te analyseren en te bekijken. Via heatmaps en diagrammen visualiseer je de data. Dit helpt niet alleen bij de professionele analyse, maar is ook een geschikte manier om de data te delen met de doelgroep. Participatie is immers een continu proces én tweerichtingsverkeer. Bekijk de dashboards bij projecten zoals op Bonaire of in Bunschoten.

Mett is het start en hart van participatie. Vanaf het initiële plan, totdat het lintje wordt doorgeknipt, kun je het Mett platform inzetten om inwoners te informeren, te laten participeren en te co-creëren. Je neemt ze mee in het volledige project en zorgt er met Mett voor dat alle informatie over het project op één plek te vinden is. Neem je inwoners bijvoorbeeld mee in een tijdlijn met het proces, veelgestelde vragen en de toekomstplannen. Mett heeft een geavanceerde rollen- en rechtenstructuur waarmee je per doelgroep kunt bepalen wat inwoners mogen doen op het platform. Mett heeft zowel informatieve als participatieve elementen die je naar eigen inzicht onbeperkt kunt inzetten. Voorbeelden van hoe Mett wordt ingezet zie je op Wij in Vught, Met Sittard-Geleen, Samen Bernheze of Denk mee over Soest.

Waarom Mett en Smarticipatie?
De combinatie van Smarticipatie en Mett betekent dat je altijd alles op 1 plek kunt verzamelen en beheren. Via een URL is alles over het project te vinden. De slimme tools van Smarticipatie, met alle achtergrondinformatie in Mett. Gewoon op jouw vertrouwde gemeentelijke participatieplatform. Het Mett platform kun je gebruiken als start en hart waarmee alle kanalen aan elkaar worden verbonden. Je behoudt voor zowel de beheerders als de inwoners het overzicht. Geen losse tools, geen losse url’s.

 

SPREKERS

   Natalie Rohlof   Wyko Coopman   pdf logo-1