<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

28 mei 2024  |  INSPIRATIESESSIE

Lunch Webinar Smarticipatie en Mett

Smarticipatie en Mett slaan de handen ineen om de visuele, digitale tools van Smarticipatie nu ook binnen het Mett-platform beschikbaar te maken.

Inwoners betrekken bij de plannen van jouw gemeente, waterschap of provincie is niet eenvoudig. Je moet ruim de tijd nemen om mensen te informeren, nut en noodzaak goed uitleggen en het moet natuurlijk ook gewoon leuk zijn om deel te nemen aan een participatietraject. Laagdrempelig, visueel en liefst locatiegebonden. Zodat inwoners een goed beeld krijgen van de herinrichtingsplannen, de energietransitie of die nieuwe speeltuin en er graag over meedenken.

In combinatie met de zeer uitgebreide functionaliteiten van het Mett-platform – waar online participatie ook een prominente plek inneemt – ontstaat door de nieuwe samenwerking één centrale plek waar alle informatie en lokale belevingsdata bijeenkomen. Volledig veilig én toegankelijk.

Tijdens deze lunch Webinar op 28 mei hebben we laten zien hoe de samenwerking tussen Smarticipatie en Mett in de praktijk werkt en hoe je in drie stappen jouw participatietraject verrijkt.

Kijk hier de opnames terug van de Lunch Webinar