<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

2 februari 2023 | Workshop | Smarticipatie en Citisens

Terugblik workshop publieksparticipatie Smarticipatie & Citisens

WORKSHOP "IEDEREEN BETROKKEN"
Uitdaging: vergroten van betrokkenheid!

Over het nut van goede participatie zijn we het snel eens. Maar hoe krijg je nou zo goed als elke doelgroep betrokken? Een actuele vraag voor iedereen die te maken heeft met participatie. Zo vonden ook de deelnemers die vanuit verschillende werkvelden naar Houten waren gekomen om deel te namen aan de workshop. 

Citisens en Smarticipatie bundelden de unieke eigenschappen van hun kennisbank en tools. Hoe betrek je bij participatie het juiste publiek met behulp van betrokkenheidsprofielen en digitale visualisatietools.

Doel van de workshop

De deelnemers hebben geleerd en ervaren wat het belang is van segmenteren op basis van betrokkenheidsprofielen. Daarnaast ontdekten ze toekomstbestendige manieren om inwoners te bereiken en betrekken op een manier die het beste bij hen past.

Tijdens de workshop kregen de deelnemers inzicht in waardevolle instrumenten die bijdragen aan maximale publieksparticipatie. Ze hebben geleerd op welke wijze de verschillende persoon-types betrokken kunnen en willen worden.


Ook zijn er voorbeelden gegeven en een is er ervaring opgedaan in hoe visueel en locatiegebonden participatie beter werkt. En in algemene zin hebben ze ervaren hoe lokale deskundigheid bijdraagt aan betere planvorming, besluitvorming en uitvoering.

Of het nu gaat over de energietransitie, mobiliteit, sociaal domein, inrichtingsvraagstukken of veiligheid; participatie is overal!

Heb je de workshop gemist of wil je de slides nog eens rustig terugkijken?  Klik dan op onderstaande afbeelding.

            iedereen betrokken

 

WORKSHOPLEIDERS

Machteld Beekhuis saskia van loozenoord _0003_WYKO frank

De workshop werd geleid door Machteld Beekhuis (adviseur communicatie- en participatiestrategie Citisens), Saskia van Loozenoord (communicatieadviseur Citisens), Wyko Coopman (participatie consultant Smarticipatie) en Frank van Ballegooyen (eigenaar Smarticipatie). Samen hebben ze de deelnemers  meegenomen in de wondere wereld van gedrag en denkwijzen van doelgroepen, van visualisatie en locatie-herkenning in participatie.