<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Energietransitie

Energietransitie

Waarom is dit participatie zo belangrijk?

Participatie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie en waterstof. Dit proces kan een grote impact hebben op de betrokken gemeenschap en belanghebbenden, zoals bewoners, bedrijven en lokale overheden.

Participatie kan helpen om de energietransitie op een meer inclusieve en democratische manier te laten verlopen. Hier zijn enkele manieren waarop participatie kan bijdragen aan de energietransitie:

Betere besluitvorming: Door belanghebbenden te betrekken bij de besluitvorming over de energietransitie, kan dit leiden tot betere beslissingen die rekening houden met hun input en perspectieven.

Groter draagvlak: Door participatie te bevorderen, kunnen belanghebbenden eigenaar worden van de energietransitie. Dit kan resulteren in een groter draagvlak voor duurzame energieprojecten en het verminderen van weerstand tegen de energietransitie.

Verhoogde innovatie: Participatie kan leiden tot innovatieve ideeën en oplossingen voor duurzame energieprojecten. Door belanghebbenden te betrekken bij het proces, kunnen zij hun kennis en expertise delen en bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

Verhoogde acceptatie: Door belanghebbenden te betrekken bij de energietransitie, kan dit leiden tot een grotere acceptatie van de duurzame energieprojecten. Dit kan bijdragen aan het verminderen van conflicten en het bevorderen van een positieve reactie op de energietransitie.

Kortom, participatie is van cruciaal belang voor de energietransitie, omdat het kan bijdragen aan betere besluitvorming, groter draagvlak, verhoogde innovatie en verhoogde acceptatie van duurzame energieprojecten. 

Maar naast de energietransitie zijn er nog andere belangrijke opgaven, zoals op het gebied van woningbouw, mobiliteit en veiligheid. Wil je daar meer over weten? Kom dan eens langs op één van onze gratis events en leer meer over succesvolle participatie...

Maak kennis met ons op onderstaande events

juni 25, 2024
VNG Congres (stand 24)
  • 25 en 26 juni 2024
Boskoop en Gouda
september 26, 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte
  • 25 en 26 september 2024
Utrecht
oktober 30, 2024
LOMD
  • 30 oktober 2024
's-Hertogenbosch