<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

 • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Ontdek samen
de kracht
van participatie!

Meer mensen bereiken en betrekken?
Snel en makkelijk participatie organiseren?
Geld besparen? Het kan allemaal.


Onze methode

Burgerparticipatie binnen de gemeente

Zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie doen zich met name voor op lokaal niveau wat ook logisch is. De gemeente waarin we wonen is nu eenmaal een plaats die van grote invloed is op ons dagelijkse leven. Hier bevinden zich de parken waar we bijvoorbeeld de hond uitlaten en joggen, de speelruimtes voor onze kinderen of het buurthuis waar we samenkomen. Als de overheid daadwerkelijk draagvlak wil creëren, is het noodzakelijk dat het beleid samen met de burgers wordt gemaakt. Voor de gemeente zelf, maar ook voor de advies – en communicatiebureaus, architectenbureaus of projectontwikkelaars, is het essentieel om burgerparticipatie mee te nemen in hun aanpak. De inwoners zijn de experts wat betreft alle plus-en minpunten van hun leefomgeving. Ze ervaren het tenslotte dagelijks door er gebruik van te maken.

Burgerparticipatie organiseren

Smarticipatie biedt hulp bij het inspireren, adviseren en organiseren van het participatieproces. Wij hebben de afgelopen jaren een groot aantal projecten begeleid, waarbij wij op verschillende manieren de participatie hebben gefaciliteerd. Bijvoorbeeld bij OBB Ingenieurs, die zich bezighielden met speelruimte plannen. Of Gebiedsmanagers, bij wie de focus lag op de openbare ruimte. En natuurlijk de gemeente Amsterdam, waar wij actief betrokken waren bij diverse projecten.

Tools voor burgerparticipatie binnen de gemeentes

Bovengenoemde voorbeelden zijn succesvolle projecten geweest die een ding gemeen hebben: het gebruik van een van onze beste online tools, namelijk Maptionnaire. Voordat de tool daadwerkelijk wordt ingezet bij een participatieproject, wordt er door Smarticipatie een workshop aangeboden, waarbij het gebruik wordt uitgelegd. Meer is ook niet nodig, Maptionnaire is namelijk bijzonder gebruiksvriendelijk, zowel voor de initiatiefnemer als voor de respondenten.

De voordelen van Maptionnaire

Maptionnaire biedt de mogelijkheid om zeer intuïtief te werk te gaan, wat een enorm voordeel is. Zeker als zich onder de potentiële respondenten mensen bevinden die moeite hebben met online communicatie. Verder is deze tool simpel en duidelijk in de opzet en bovendien zeer visueel ingesteld. Er kunnen enquêtes worden afgenomen waarbij er naar de beleving, meningen en ideeën over een bepaald onderwerp wordt gevraagd. De verworven data wordt daarna weergegeven op een digitale kaart. Op deze kaart kan bovendien getekend worden en er kunnen opmerkingen worden toegevoegd. Er is dus veel meer mogelijk dan met de standaard gratis enquêtetool. De inwoners van een bepaalde gemeente of wijk kunnen op deze manier andere stakeholders van waardevolle informatie over hun leefomgeving voorzien. Bovendien kunnen er een aantal voorstellen of opmerkingen worden toegevoegd. De Data Generation Application, kortweg Dagen.App, kan in combinatie met Maptionnare gebruikt worden. Binnen Dagen.App wordt er een digitaal dashboard aangeboden, waarbij de resultaten van de ênquete online op verschillende manieren weergegeven kunnen worden. Bijvoorbeeld in grafieken of diagrammen. Nog een manier om geografisch de resultaten terug te koppelen is de Online Responskaart. Per locatie kan de reactie die voor de desbetreffende plek is gegeven, bekeken worden. In diverse gemeentes hebben wij inmiddels al geholpen met het faciliteren van een participatie traject, zoals bijvoorbeeld in:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Groningen

Maak kennis met ons op onderstaande events

maart 21, 2024
Participatie Parade
 • 21 maart 2024
Basecamp Utrecht
april 18, 2024
Geo Experience HAS
 • 18 april 2024
Den Bosch
april 25, 2024
InspiratieSessie
 • 25 april 2024
Online
juni 25, 2024
VNG Congres
 • 25 en 26 juni 2024
Boskoop en Gouda

Wij werken samen met

Bekijk onze inspirerende projecten

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Invulling van de Havenkade – Gemeente Assen

Deze zomer heeft de gemeente Assen haar inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige invullen va de Havenkade. Een zeer visuele bevraging. Them.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1