Weten hoe participatie waardevol wordt?   073 782 02 98

 • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Ontdek samen
de kracht
van participatie!

Meer mensen bereiken en betrekken?
Snel en makkelijk participatie organiseren?
Geld besparen? Het kan allemaal.


Onze methode

Omgevingswet en participatie: uitdagingen en kansen

De Omgevingswet brengt veranderingen met zich mee en voor velen ook onduidelijkheden. Voor zowel bedrijven als overheden is het een omslag. De motie participatie Omgevingswet verplicht gemeentes om een plan te schetsen over hoe integratie vorm gaat krijgen in hun beleid. Ondanks dat dit een lastige taak is en er iedere keer opnieuw weer afgewogen moet worden hoe participatie het beste kan worden georganiseerd, zijn wij van Smarticipatie ervan overtuigd dat verplichte participatie ook mooie kansen biedt. Een aantal belangrijke thema's, zoals burgerparticipatie, lokaal maatwerk en co-creatie komen immers centraal te staan. Wij hopen dat dit uitmondt in een gelijkwaardige samenwerking tussen alle stakeholders bij het bouwen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van hun leefomgeving. De Omgevingswet zal hopelijk vermijden dat in de toekomst een gemeente zich uitsluitend beperkt tot het organiseren van een inloopavond in het buurthuis om de bewoners over hun plannen te informeren. Alle betrokkenen en belanghebbenden moeten vanaf het eerste moment betrokken worden bij de plannen. Dit is van belang om de directe leefomgeving duurzaam te verbeteren.

Wat zijn de uitdagingen van participatie binnen de Omgevingswet?

Daar waar de ene gemeente al een aantal stappen heeft genomen die aansluiten op de Omgevingswet, is het voor andere gemeentes een startpunt van een hele nieuwe manier van werken. De verplichte participatie verplicht de gemeente om een werkwijze te hanteren waarbij alle stakeholders vanaf de beginfase betrokken worden bij beleid en projecten. Het formuleren van een visie op hoe er met de openbare ruimte moet worden omgegaan, is niet langer een taak van de gemeente alleen. Er moet een consensus worden bereikt met een hele groep andere partijen. Dat vergt best wel wat inspanningen en een gedegen organisatie om dit proces vorm te geven. Vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeentes) zijn er allerlei hulpmiddelen bedacht om gemeentes in deze taak te begeleiden. Ondanks deze begeleiding, blijft het vormgeven van de participatie een tijdrovend en lastig proces. Smarticipatie kan als communicatie – en adviesbureau hierin gemeentes begeleiden, adviseren en ontzorgen. Met onze ruime ervaring in het organiseren van participatieprojecten, helpen wij je om de beren op de weg te verjagen en het proces met plezier te beleven.

Welke kansen biedt de nieuwe Omgevingswet?

De Omgevingswet biedt ongetwijfeld veel kansen. Enerzijds komt er veel meer ruimte voor maatwerk en lokale oplossingen dan voorheen. Anderzijds biedt het een grote kans voor integratie. Aangezien het vaak om de fysieke leefruimte draait en hier een heel aantal aspecten onder vallen (milieu, cultuur, water, veiligheid, enz.), moet er een balans worden gezocht tussen eventueel schurend beleid, bijvoorbeeld wat betreft de belangen van het milieu versus de belangen van de economie. Wij inspireren en enthousiasmeren je vanuit Smarticipatie graag over de meerwaarde van effectieve participatie. Laat ons helpen en je volledig ontzorgen op dit gebied en je zult zien wat een mooie resultaten bereikt worden door participatie een grotere rol toe te bedelen. Onder andere de volgende steden hebben dit zelf al ondervonden:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Groningen

Maak kennis met ons op onderstaande events

september 28, 2023
Vakbeurs Openbare Ruimte
 • 27 & 28 september 2023
Jaarbeurs, Utrecht, stand 4.1.52
oktober 13, 2023
Landelijke Omgevingsmanagementdag
 • 13 oktober 2023
Congrescentrum 1931, 's-Hertogenbosch
oktober 31, 2023
Lunch webinar met Mett
 • 31 oktober  2023
ONLINE

Wij werken samen met

Bekijk onze inspirerende projecten

Samen voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar hoe de dorpen qua klimaat zo goed mogelijk voorbereid kunnen zijn op de toekomst. Uiterlijk in 2050 verwarmen w.

Denk en doe mee: Gebiedsvisies gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer gaat twee centrumgebieden aanpakken; dorpscentrum Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud-Oost. In beide gebieden spelen allerlei belangen, id.

Op zoek naar het verhaal van Land van Cuijk

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is op zoek naar haar identiteit. Hiervoor is het belangrijk om de verhalen in kaart te brengen. Dit is gedaan met be.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1