Weten hoe participatie waardevol wordt?   073 782 02 98

 • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Ontdek samen
de kracht
van participatie!

Meer mensen bereiken en betrekken?
Snel en makkelijk participatie organiseren?
Geld besparen? Het kan allemaal.


Onze methode

Participatie verbreden en bevorderen

Ondanks de steeds grotere participatiemogelijkheden in de huidige samenleving, is er nog steeds een groep mensen die om diverse redenen nog niet van deze mogelijkheden gebruikt maakt. Om te zorgen voor optimale publieksparticipatie, is het van groot belang dat het participatieproces zodanig wordt ingericht, dat zoveel mogelijk belanghebbenden ook daadwerkelijk hun inbreng kunnen leveren.

Bij Smarticipatie begrijpen wij dat het zeer lastig is om te bepalen welke vorm van participatie op elk moment gewenst is. Uitgaande van de participatieladder, kunnen we spreken van diverse vormen of mate van participatie. Vanaf informeren en raadplegen op de laagste niveaus van de ladder, tot coproduceren, meebeslissen en zelfbeheer op de hoogste niveaus. Het hoogste niveau van participatie is niet per se het beste. Elk project is anders en vergt maatwerk. Zo is het ook absoluut noodzakelijk om belanghebbenden goed te informeren en om de juiste randvoorwaarden te creëren. Hetzelfde geldt voor het vragen naar ervaringen en meningen. Men moet weten wat er speelt voor beleid kan worden vormgegeven.

Hoe kun je participatie bevorderen?

Als adviesbureau zijn wij een echte participatiespecialist. Wij kunnen je ontzorgen door je gedurende het hele project te begeleiden. Daarbij is ons doel altijd om zoveel mogelijk respons te krijgen en alle stakeholders vanaf het eerste moment bij het proces te betrekken. Zo voelen zij zich mede–eigenaar van het project. Meer participatie zal ervoor zorgen dat het project of beleid breder gedragen wordt. Participatie moet gezien worden als een kans. Door de inwoners te betrekken bij de plannen, kan er zeer waardevolle informatie over de omgeving vergaard worden. Niemand kent immers de leefomgeving zo goed als de bewoners zelf. Hun inbreng is in dat opzicht van onschatbare waarde. Om participatie te bevorderen, is het ook noodzakelijk dat de tools die worden ingezet gebruiksvriendelijk zijn. Waar moet de tool aan voldoen om ervoor te zorgen dat men niet afhaakt, omdat het te moeilijk is of omdat het teveel tijd in beslag neemt? Hoe overtuig je iemand van het belang om mee te denken over zijn of haar leefomgeving?

Hoe kun je participatie verbreden?

Vaak is het steeds dezelfde groep mensen die gebruik maakt van de participatiemogelijkheden en wiens belangen uiteindelijk worden meegenomen. Maar om echte, effectieve participatie te organiseren, is het noodzakelijk dat een zo breed mogelijke groep participeert. Ook is het noodzakelijk dat het participatieproces zodanig wordt georganiseerd dat alle verschillende belangen ook vertegenwoordigd zijn. Een eerste stap is de potentiële doelgroep duidelijk in kaart brengen en nadenken over wat de groep die normaal niet participeert zou kunnen overhalen om dit wel te doen. Waar moeten de participatietools aan voldoen? Moet er meer op offline participatietools worden ingezet of juist meer op online tools? OF een combinatie? En hoe betrekken we ook mensen met een beperking, een taalachterstand of met een anderstalige achtergrond?

Als participatie-experts helpen wij je al deze vragen te beantwoorden en voor de juiste combinatie van tools en participatievormen te kiezen om zo veel mogelijk respons te krijgen en ruimte te bieden aan alle verschillende meningen. Onderstaand een greep uit de steden waar wij onze expertise op het participatievlak reeds hebben mogen inzetten:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Groningen

Maak kennis met ons op onderstaande events

september 28, 2023
Vakbeurs Openbare Ruimte
 • 27 & 28 september 2023
Jaarbeurs, Utrecht, stand 4.1.52
oktober 13, 2023
Landelijke Omgevingsmanagementdag
 • 13 oktober 2023
Congrescentrum 1931, 's-Hertogenbosch
oktober 31, 2023
Lunch webinar met Mett
 • 31 oktober  2023
ONLINE

Wij werken samen met

Bekijk onze inspirerende projecten

Samen voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar hoe de dorpen qua klimaat zo goed mogelijk voorbereid kunnen zijn op de toekomst. Uiterlijk in 2050 verwarmen w.

Denk en doe mee: Gebiedsvisies gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer gaat twee centrumgebieden aanpakken; dorpscentrum Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud-Oost. In beide gebieden spelen allerlei belangen, id.

Op zoek naar het verhaal van Land van Cuijk

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is op zoek naar haar identiteit. Hiervoor is het belangrijk om de verhalen in kaart te brengen. Dit is gedaan met be.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1