<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Denk en doe mee: Gebiedsvisies - Gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer gaat twee centrumgebieden aanpakken; dorpscentrum Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud-Oost. In beide gebieden spelen allerlei belangen, ideeën en wensen. Met stakeholders is het gesprek aangegaan hoe beide gebieden de toekomst in moeten gaan.

Samen met BRO Adviseurs is Smarticipatie door de gemeente Opmeer gevraagd om beide herontwikkelingen in goede banen te leiden. Smarticipatie neemt het stuk participatie en communicatie op zich. BRO de daadwerkelijke inrichting. Door intensieve samenwerking is veel lokale kennis benut. Kennis die niet op het gemeentehuis, bij BRO of Smarticipatie bekend was, maar enkel in de hoofden van de inwoners. Door hen vroegtijdig en continu te betrekken bij het project is een breedgedragen plan ontstaan.

Respons17062022

Naast positieve plekken en kansen voor het centrum is ook gevraagd waar en hoe het beter kan. Respondenten konden aangeven waar knelpunten zijn en hoe deze verbeterd kunnen worden. Voor alle drie locatievragen zijn overzichtskaarten gemaakt die van grote waarde zijn bij de totstandkoming van het uiteindelijke plan.

 

Plek voor verbetering

 

Tijdens verschillende inloopbijeenkomsten zijn inwoners op de hoogte gehouden van de voortgang. Hiernaast is er een landingspagina met alle informatie. Tijdens de fysieke bijeenkomsten zijn presentaties gehouden en konden mensen op aanwezige MapTables aangeven waar ze iets over kwijt wilden en waar rekening mee gehouden moet worden.

20221019_200902

0ec4d626-ba3d-42c2-a8f3-42c951f438e6

Wil je ook samen met ons slimme participatie organiseren? Ontdek de Smarticipatie methode en realiseer betere plannen in minder tijd tegen minder kosten.

ONTDEK ONZE METHODE!

Default author


Maptionnaire, MapTable, Communicatie, Publieksparticipatie, Participatie, 2022

Plan een demo

Leer meer over de succesvolle methode en digitale tools van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

Aileen