<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Inventarisatie opwaardering Empels Gat

Het Empels Gat wordt door de gemeente 's-Hertogenbosch gereed gemaakt voor de ligging van woonboten. De bestuursraad van Empel en Meerwijk nam het initiatief en wil het gehele Empels Gat opwaarderen. Een ruimtelijke inventarisatie met behulp van de enquête tool Maptionnaire is uitgezet om de bezoekers van het Empels Gat te bevragen over wat hún graag willen.

Vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch is er een plan opgesteld om woonboten in het Empels Gat te stationeren. De Bestuursraad van Empel en Meerwijk grijpt deze gelegenheid aan om de gebiedsontwikkeling van het Empels Gat door te trekken naar het gehele gebied. Dit doen zij in samenspraak met de gemeente 's-Hertogenbosch op basis van een ondertekend convenant. Één van de actiepunten van dit convenant is dat het Empels Gat opgewaardeerd wordt tot een "levendig en beter gebruikt recreatiegebied voor Empel, met behoud van de aanwezige natuurwaarde."

samen voor empel

De Bestuursraad nam het initiatief en heeft met behulp van participatietool Maptionnaire een ruimtelijke enquête uitgezet. Deze enquête, specifiek bedoelt voor de gebruikers van het Empels Gat is bedoelt als 0-meting, én als ideeënbank. Belanghebbenden werden bevraagd over de huidige situatie, wat er verbeterd kan worden én wat voor aanpassingen ze graag in de toekomst willen zien. In de maand dat de enquête open stond hebben 287 respondenten hun mening gegeven. Deze 287 respondenten hebben meer dan 600 punten op de kaart aangewezen voor ideeën met betrekking tot de herinrichting van het gebied.

Middels een interactief dashboard zijn alle gegeven antwoorden inzichtelijk.

Nieuws volgt via de website van het Empels Nieuws, Facebook en het huis-aan-huis blad De Stempel. Wilt u meer weten over de activiteiten van de Bestuursraad? Kijk dan op de website van de Bestuursraad of contacteer via bestuursraad@live.nl.

Default author


Maptionnaire, Dashboard, Woonvisie, Recreatie

Plan een demo

Leer meer over de succesvolle methode en digitale tools van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

Aileen