<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Doorstroming snelwegen m.b.v. MapTables - Rijkswaterstaat

De aanstaande vernieuwingen rondom de A27/ A12 Ring Utrecht gaan zorgen voor een verbeterde doorstroming op deze snelwegen. Natuurlijk moet dat op een verkeersveilige manier gebeuren. Waar mogelijk kan het zelfs bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe leg je aan omwonenden uit wat er precies gaat veranderen, en hoe vertel je op een geloofwaardige manier dat de situatie soms zelfs verbetert?

Contact met bewonersgroepen

Over zo’n groot project wordt jarenlang gesproken, vergaderd en gedebatteerd. Daarbij wordt op communicatief gebied nauw samengewerkt met de provincie en de omringende gemeenten. Ook is er veel contact met bewonersgroepen die ook hun eigen overleg hebben. Zij worden uitgenodigd tijdens speciale vergaderingen. Al met al leidt zo’n traject tot een palet van communicatievormen. In de periode van de tervisielegging organiseerde Rijkswaterstaat een aantal informatieavonden. Tijdens zo’n avond lopen tientallen geïnteresseerden rond om zich te laten bijpraten door vakspecialisten. Bezoekers komen met vragen over de zichtbaarheid van geluidswerende wanden, taluds en andere gewijzigde hoogtes in het nieuwe ontwerp. Natuurlijk is er ook bezorgdheid, bijvoorbeeld over de verwachte geluidsoverlast.

Vier MapTables tegelijk

Er staan maar liefst vier MapTables opgesteld tijdens de bijeenkomsten van Rijkswaterstaat. Ze lichten ieder een ander thema uit. Een van die tafels laat het ontwerp zien met behulp van 3D-visualisaties, luchtfoto’s en andere ruimtelijke impressies van de huidige én de toekomstige situatie. Tijdens de informatieavonden is zelfs een afgeschermde akoestische ruimte ingericht. Daar staat een interactieve applicatie waarin de te nemen geluidsmaatregelen zijn omgezet in werkelijke decibels. Twee indrukwekkende luidsprekers staan aan weerskanten van de MapTable met luchtfoto.

 “Met de MapTables gaan we letterlijk naar de mensen toe.”

Hier is per woning te horen wat de huidige en toekomstige geluidsbeleving is. De algehele opzet is vergelijkbaar met een bekende kaartenwebsite als Google Maps. Het grote verschil is dat er kaartmateriaal en andere data van Rijkswaterstaat worden getoond. En, niet onbelangrijk: een deskundige geeft ter plekke uitleg bij vragen. Stephan Lahaye, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, benadrukt de meerwaarde van de interactieve tafels: “Het is van groot belang dat betrokkenen zélf hun verhaal kwijt kunnen. De gesprekken komen bij de MapTable vanzelf los. Je ziet immers alle veranderingen in je eigen straat of achtertuin, en je spreekt je verwachtingen uit tegen een deskundig persoon die je verder helpt. Op zo’n moment is er écht contact, en kun je mensen in alle rust uitleggen dat hun situatie soms zelfs verbetert.”

Waardevolle detailinformatie

De MapTable bewijst zijn bijzondere meerwaarde als er inhoudelijke zaken te melden zijn die impact hebben op de leefomgeving. Stephan Lahaye: “In dit stadium beantwoorden we zeer specifieke vragen van omwonenden. Op verschillende momenten is er al communicatie geweest: online, digitale nieuwsbrieven en berichten in de wijkkranten. Zodra je in de fase aanbelandt waarin er veel detailinformatie beschikbaar is, bewijst de MapTable een inhoudelijke meerwaarde: je kunt er snel en gemakkelijk mee ‘inzoomen’ op de situatie van de vraagsteller, terwijl de deskundige de regie houdt over de uitleg. Iedere specialist geeft met behulp van zijn ‘eigen’ tafel uitleg over alle zaken die spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan natuurcompensatie, inpassing van het tracé in het landschap en details rondom de ligging van nieuwe sloten, waterbergingen en fietsbruggen.” Voor optimaal inzicht is het ontwerpbesluit ook in fysieke vorm aanwezig. Zeventien (!) mappen met duizenden pagina’s. Complete naslagwerken, maar het is geen handige manier om aan bewoners voor te leggen. Alle hier getoonde informatie is ook online te vinden. In de praktijk is het echter lastig te beoordelen of de informatie via zo’n website de mensen echt bereikt.

MapTable: de nieuwe manier van communiceren!

 

Meer weten over de communicatietafel MapTable?

Klik hier!

Default author


2020, MapTable, Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Communicatie

Plan een demo

Leer meer over de succesvolle methode en digitale tools van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1