<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Volhoudbare participatietool - Interview Jesse Kleijwegt

Interview met Jesse Kleijwegt, adviseur bij Gebiedsmanagers.

Over de manier waarop Maptionnaire hen helpt bij het benutten van lokale kennis in hun ruimtelijke projecten. Duurzaam, efficiënt, toekomstbestendig en sociaal: volhoudbaar!

1. Vertel ons alstublieft kort iets over uw organisatie.

Gebiedsmanagers is een infra- en adviesbureau. We zijn een jong en dynamisch bedrijf, met ongeveer 20 medewerkers. Wij zijn gevestigd in het westen van Nederland, veruit het dichtstbevolkte gebied van ons land. Als civieltechnisch en adviesbureau doen we al onze projecten in de openbare ruimte. Het wordt steeds uitdagender om deze openbare ruimte in ons dichtbevolkte gebied leefbaar, duurzaam en aantrekkelijk te houden en daarmee tegemoet te komen aan de behoeften van mensen. Dit heeft te maken met de snelle verstedelijking, gecombineerd met wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering en energietransitie. Vooral waterbeheer speelt hierin een belangrijke rol, aangezien de toenemende hoeveelheid en intensiteit van regen ons uitdaagt om een duurzame omgeving te ontwerpen. We werken voornamelijk voor lokale overheden (gemeenten), projectontwikkelaars en aannemers die slimme, moderne en innovatieve oplossingen nodig hebben voor deze uitdagingen in hun projecten.

2. Voordat u Maptionnaire begon te gebruiken, voor welke uitdagingen stond u bij gemeenschapsbetrokkenheid of gegevensverzameling? Welke motivatie had u om een dienst als Maptionnaire te zoeken?

Als Gebiedsmanagers zien we een trend dat het bij het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte steeds belangrijker wordt om na te denken over de integratie van bovengenoemde uitdagingen. Om deze grote thema's en vraagstukken met succes aan te pakken, is het belangrijk om de lokale kennis van een bepaald gebied te betrekken. Daarom staat burgerparticipatie centraal in onze aanpak. De burgers kennen hun gebied het beste. Ze ervaren de problemen en kwaliteiten van hun leefomgeving. Ze hebben alle ervaring en expertise die cruciaal is om de juiste oplossing te vinden. Bovendien vergroot het betrekken van lokale burgers het draagvlak voor het project. Dit is tegenwoordig erg belangrijk, aangezien burgers in het internettijdperk veel kennis en organisatiekracht hebben.

3. Hoe kwam u in aanraking met Maptionnaire?

De visie van Gebiedsmanagers is dat we voor een optimale burgerparticipatie een digitale, transparante en eerlijke methode eisen. We kwamen Maptionnaire tegen en vonden het een goede methode om onze visie in de praktijk te brengen. Tegelijkertijd, ongeveer twee jaar geleden, hadden we een gemeente als opdrachtgever die een wijkinventaris vroeg. Het doel was om een evenwichtig beeld te krijgen van hoe de bewoners hun buurt ervaren, zodat wensen voor projecten in de openbare ruimte kunnen worden geïdentificeerd. We hebben besloten Maptionnaire te gebruiken als methode voor burgerparticipatie, waardoor het voor beide partijen een ‘proefproject’ is. Het was een groot succes, omdat de door ons opgestelde adviesproducten concrete en duidelijke aanbevelingen opleverden voor de gemeente. Dit diende als input voor de projecten in de openbare ruimte. Op deze manier kon de gemeente de burgers benaderen met inachtneming van hun wensen.

4. Op welke manieren gebruikt u Maptionnaire in uw werk? Hoe bevalt dit proces?

Gebiedsmanagers gebruikt Maptionnaire als basis voor onze integrale aanpak om burgerparticipatieprocessen moderner, eerlijker en efficiënter te maken. Samen met onze opdrachtgever identificeren we de thema's waar we onze respondent vragen over willen stellen. We analyseren de uitkomsten van de vragenlijst in memo's en kaarten. In deze producten combineren we de tekstuele antwoorden, numerieke antwoorden en locatie-antwoorden om advies te geven over de aangewezen thema's. Op deze manier kunnen we onze klanten helpen projecten te realiseren die toekomstbestendig zijn. Niet alleen toekomstbestendig op een fysieke manier (water, energie, materialen) maar ook op een sociale manier. Dit is een spannend proces, aangezien veel van onze klanten en andere partners in onze branche deze duurzame aanpak en onze onderliggende filosofie omarmen.

5. Hoe hebben u en / of uw organisatie baat gehad bij het gebruik van Maptionnaire? Vooral met betrekking tot de eerste uitdaging(en) waarmee u werd geconfronteerd.

Met de ouderwetse papieren vragenlijst als methode is het buitengewoon moeilijk om de uitkomsten te vertalen naar een ontwerp op de manier die we nastreven. Wanneer respondenten een probleem of wens aangeven door tekst of een nummer op een stuk papier te schrijven, weten we nog steeds niet waar we moeten ingrijpen in het ontwerp van de openbare ruimte. Maptionnaire geeft ons de inzichten hiervoor. Bovendien bespaart het gebruik van een digitale tool als Maptionnaire veel mankracht bij het verwerken van de gegevens in vergelijking met een papieren vragenlijst. En natuurlijk is digitaal gaan sowieso veel duurzamer.

6. Wat zou u tegen anderen zeggen die voor dezelfde uitdagingen staan als u?

Gebiedsmanagers heeft een visie waarin een duurzame aanpak van burgerparticipatie cruciaal is. Onderdeel van deze aanpak is het kiezen van een digitale, eerlijke en efficiënte methode. Maptionnaire is voor ons een perfect instrument om dat te faciliteren, zodat we de Nederlandse uitdagingen in de stedelijke openbare ruimte het hoofd kunnen bieden!

 

Meer weten over de ruimtelijke enquête tool Maptionnaire?

Klik hier!

Default author


Maptionnaire, Publieksparticipatie

Plan een demo

Leer meer over de succesvolle methode en digitale tools van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

Aileen