<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Mobiliteitsvisie Breda - Interview Sander Velmers

Interview met Sander Velmers, adviseur mobiliteit & ruimte bij Goudappel Coffeng.

Veilig, robuust en duurzaam van A naar B. Met deze ambitie als doelstelling is de gemeente Breda aan de slag gegaan met het opstellen van een Mobiliteitsvisie voor Breda. Goudappel Coffeng heeft de gemeente ondersteund in het consulteren van inwoners en andere betrokkenen door het uitzetten van een enquête en het online inventariseren van knelpunten en eventuele oplossingen op een digitale kaart. Hierbij is gebruik gemaakt van de online kaartapplicatie Maptionnaire.

1. Vertel ons alstublieft kort iets over uw organisatie.

Goudappel Coffeng is het grootste verkeerskundige bureau van Nederland. Met ruim 200 medewerkers hebben we alle specialismen in huis. Onderzoekers en strategische adviseurs die de langetermijnontwikkelingen op het gebied van verkeer en ruimte bijhouden, verkeersplanologen en -psychologen, specialisten op het gebied van verkeersmodellen, verkeersmanagement, verkeersontwerp, verkeersveiligheid, parkeren, fiets en openbaar vervoer, eigenlijk alles wat met verkeer te maken heeft.

2. Voordat u Maptionnaire begon te gebruiken, voor welke uitdagingen stond u bij gemeenschapsbetrokkenheid of gegevensverzameling? Welke motivatie had u om een dienst als Maptionnaire te zoeken?

We zien in onze projecten steeds meer de vraag om participatie naar voren komen, waarbij een groter publiek betrokken wordt. Via de fysieke weg loop je dan al gauw tegen beperkingen op qua groepsgrootte, tijd, opkomst, etc.. Maptionnaire vergroot hierbij onze mogelijkheden en zorgt tevens voor een stukje efficiëntie: normaal zetten we enquêtes uit met meer algemene bevragingen en halen we locatie-specifieke informatie veelal via de fysieke weg op en nu kan dat via één enquête.

3. Hoe kwam u in aanraking met Maptionnaire?

Verleden jaar zijn we door de gemeente Huizen gevraagd om hen te ondersteunen bij de verwerking van een Maptionnaire enquête. Vervolgens heeft dit zich van mond op mond binnen onze organisatie rondgesproken en merkten mijn collega’s en ik dat het een bijzonder geschikte tool is om in te zetten bij tal van onze projecten, te beginnen bij mobiliteitsplannen en -visies. Persoonlijk heb ik vervolgens een eerste keer Maptionnaire ingezet bij het opstellen van een mobiliteitsvisie voor Prinsenbeek, in samenwerking met het lokale dorpsplatform en de gemeente Breda. Via allerlei kanalen is de enquête gedeeld en hebben we vrijwel enkel positieve reacties gekregen op de inzet ervan.

4. Op welke manieren gebruikt u Maptionnaire in uw werk? Hoe bevalt dit proces?

Momenteel hebben we Maptionnaire voornamelijk ingezet om knelpunten, oplossingen en ideeën op te halen op het gebied van verkeer en openbare ruimte. De uitkomsten hiervan analyseren we en deze vormen een basis voor onze adviezen en plannen die we vervolgens opstellen. De resultaten vatten we samen in sprekende rapportages en in de meeste gevallen krijgen de respondenten deze ook later te zien. Zeker in visies en plannen helpt dit ontzettend in het creëren van draagvlak, waarmee bijvoorbeeld een gemeente over kan gaan tot de uitvoering van eventuele verkeersmaatregelen en/of plannen tot aanleg of herinrichting van een weg.

5. Hoe hebben u en / of uw organisatie baat gehad bij het gebruik van Maptionnaire? Vooral met betrekking tot de eerste uitdaging(en) waarmee u werd geconfronteerd.

Specifieke locatie-gerelateerde vragen stellen we veelal tijdens fysieke bewoners-, inspraakavonden en/of werkgroepsessies of enquêtes op straat. Hierbij komt er veel papierwerk kijken en kost dat vaak veel tijd om te verwerken. Daarnaast staan we nu ineens voor de uitdaging dat zulke avonden of sessies niet (op de gebruikelijke wijze) plaats kunnen vinden. Maptionnaire maakt het mogelijk op ieder gewenst moment de vragen die we normaal stellen nu via de digitale weg te doen.

6. Wat zou u tegen anderen zeggen die voor dezelfde uitdagingen staan als u?

Maptionnaire brengt via de digitale weg in één oogopslag allerlei zaken die spelen in de openbare ruimte (in ons geval met name op het gebied van verkeer) in beeld en levert in één klap een schat aan informatie op. Zeker ter vervanging van fysieke bewoners-, informatieavonden etc. biedt Maptionnaire uitkomst om de informatie inwinning te continueren. Maar bovenal, is het een bijzonder geschikte tool om locatie-gerelateerde vragen te stellen op een visueel aantrekkelijke en intuïtieve wijze!

 

Meer weten over het onderzoek en de resultaten?

Klik hier!

 

Meer weten over het participatieplatform Maptionnaire?

Klik hier!

Default author


2020, Maptionnaire, Mobiliteit

Plan een demo

Leer meer over de succesvolle methode en digitale tools van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

Aileen