<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Ontwikkelingsplan Aruba - Interview Rob Schram

Interview met Rob Schram, projectleider planvorming en ruimte bij Rho Adviseurs.

Bij nieuwe ruimtelijke (plan)ontwikkeling wil het ministerie op Aruba vanaf de start innovatief en participatief te werk te gaan. Bureaus Rho en InTerra uit Nederland helpen middels het Ontwikkelingsplan om de ruimtelijke ordening van het Arubaanse grondgebied vorm te geven.

“De opkomst is zeer positief opgevallen. Ook de inhoudelijke respons is voor ons zeer nuttig om mee verder te werken aan het Ontwikkelingsplan. Dankzij het dashboard hebben we de responsdata maximaal kunnen benutten!” [Rob Schram, Rho en Jur van de Velde, InTerra]

Het Ontwikkelingsplan dient als leidraad bij de beslissingen inzake onder andere woonvormen, leefomgeving, verkeer, bedrijvenzones en natuurbehoud. Bij de totstandkoming van dit ontwerp voor de ontwikkeling van het grondgebied worden alle stakeholders uit de overheid en uit de privé-sector (NGO’s, bedrijven en instellingen) betrokken, evenals de burgers.

Dankzij Maptionnaire is van zo’n 1000 burgers waardevolle en unieke informatie opgehaald over de manier waarop zij het eiland beleven en hoe het in hun ogen beter kan. Door het gebruik van een dashboard was het eenvoudig mogelijk om ruimtelijke analyses te doen op basis van de respons. Met deze schat aan informatie wordt het Ontwikkelingsplan nóg meer maatwerk en sluit de inhoud beter aan op de belevingen van de burgers. Het multi-criteria dashboard met daarin alle resultaten is voor iedereen transparant inzichtelijk.

Bekijk de resultaten-analyse

Interview met Rob Schram, projectleider planvorming en ruimte bij Rho Adviseurs, over de inzet van Maptionnaire bij de ontwikkeling van het ruimtelijk ontwikkelingsplan op Aruba. Hoe betrek je zoveel mogelijk mensen bij zo'n groot onderwerp en hoe haal je relevante ideeën en belevingen op?

1. Vertel ons alstublieft kort iets over uw organisatie.

Rho consultants is een van de grootste Nederlandse bedrijven in ruimtelijke ordening. Rho biedt advies op het gebied van ruimtelijke ordening voor commerciële bedrijven, gemeenten en andere overheden, voornamelijk in Nederland. In de loop der jaren heeft het bedrijf ook veel ervaring opgedaan in consultancy in Caribisch Nederland.

2. Voor welke uitdagingen stond u voordat u Maptionnaire ging gebruiken? Welke motivatie had u om een dienst als Maptionnaire te zoeken?

We werkten aan een ruimtelijk bestemmingsplan voor het eiland Aruba. Dit is het beleidskader voor de ruimtelijke ontwikkeling van het eiland. Vanwege de vele belangen was het onze ambitie om zoveel mogelijk mensen bij het project te betrekken. Dat is de enige manier om de juiste keuzes te maken en zoveel mogelijk ondersteuning en draagvlak te krijgen. In het begin hebben we verschillende gesprekken gehad met stakeholders en NGO's. Aruba heeft echter meer dan 110.000 inwoners. We waren op zoek naar een tool om meer mensen te bereiken. Daarom zochten we naar een toegankelijke tool zoals Maptionnaire.

3. Hoe kwam u in aanraking met Maptionnaire?

Tijdens het proces kwam mijn collega in contact met de mensen van Smarticipatie. We hebben onze klant op Aruba voorgesteld om Maptionnaire te gebruiken. Die was hier erg enthousiast over. Smarticipatie heeft ons geholpen met het opstellen van de enquête. Onze klant hielp met vertalen omdat er drie talen worden gesproken op Aruba (Engels, Nederlands en Papiaments). Deze talen kwamen weer terug in Maptionnaire waardoor iedereen de enquête in eigen taal kon doorlopen.

4. Op welke manieren gebruikt u Maptionnaire in uw werk? Hoe bevalt dit proces?

Sinds deze eerste ervaring gebruiken we Maptionnaire in meer ruimtelijke projecten. Voor een groot bedrijf als het onze is het essentieel om moderne tools te gebruiken om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

"Wij maken ruimtelijke plannen. Daarvoor is het essentieel om te weten hoe mensen de ruimte gebruiken en wat hun wensen zijn voor de toekomst."

Maptionnaire is zeer toegankelijk en gemakkelijk. De uitdaging is echter om de juiste vragen te stellen. Misschien waren sommige vragen in onze Aruba-enquête een beetje te moeilijk. Maptionnaire is een hulpmiddel, niet de oplossing. Het is een zeer handige en geavanceerde tool. Naast het inwinnen, is het ook belangrijk om de resultaten te interpreteren. Hoeveel en wat voor soort mensen hebben gereageerd? Is het een goede representatie van de samenleving? Ook op Aruba bereikten we niet iedereen. Een professionele interpretatie blijft dus noodzakelijk.

5. Hoe hebben u en / of uw organisatie baat gehad bij het gebruik van Maptionnaire? Vooral met betrekking tot de eerste uitdaging(en) waarmee u werd geconfronteerd.

Op Aruba heeft Maptionnaire ons geholpen de belangrijkste planningsuitdagingen te definiëren. We vroegen mensen om de verschillende aspecten (zoals natuur, economie en wonen) in volgorde van belangrijkheid te rangschikken. Voor het merendeel van de respondenten werd behoud van natuur en milieu als belangrijkste thema beschouwd. Dit is cruciale informatie voor beleidsmakers.

6. Wat zou u tegen anderen zeggen die voor dezelfde uitdagingen staan als u?

Zoals eerder vermeld, is Maptionnaire een ultramodern hulpmiddel. Het is zeer waardevol in projecten, zo ook bij die van ons. Als hulpmiddel ter ondersteuning van uw professionele (ruimtelijke) aanpak kan het een enorme toegevoegde waarde hebben omdat het ideeën en belevingen letterlijk in kaart brengt. Maar stop niet met denken!

 

Meer weten over de ruimtelijke enquête tool Maptionnaire?

Klik hier!

Default author


2020, Maptionnaire, Publieksparticipatie, Dashboard, Stadsplanning

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1