<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Enquête veiligheidsgevoel - Gemeente 's-Hertogenbosch

De gemeente 's-Hertogenbosch wil graag de veiligheid- en de veiligheidsgevoelens van inwoners verbeteren. Dit vraagt om maatwerk per wijk.

"Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. We willen graag horen hoe inwoners tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Iedere buurt heeft daarin eigen thema’s. Daarom gaan we ook alle wijken en dorpen langs. Om te horen wat inwoners zien en wat er aan gedaan kan worden. Door gemeente, politie en inwoners zelf." aldus burgemeester Jack Mikkers.

De wijkscan over Empel, Gewande en Meerwijk is de eerste wijkscan waarbij gebruik gemaakt is van de ruimtelijke enquête tool Maptionnaire. Het precies kunnen aanduiden van een veiligheidsprobleem op een kaart creëert zeer waardevolle informatie voor het aanpakken van deze problemen.

SocialMediaMen heeft namens de gemeente 's-Hertogenbosch een extra campagne uitgezet op sociale media om meer bewustwording te creëren onder de inwoners van Empel, Gewande en Meerwijk over de veiligheidsscan. Gecombineerd met de eigen campagne van de gemeente 's-Hertogenbosch leverde dit een mooi resultaat op. Gezamenlijk hebben beide campagnes er voor gezorgd dat circa 14% van alle inwoners uit Empel, Gewande en Meerwijk hun mening geuit over allerlei aspecten rondom het thema veiligheid in hún wijk! Een mooi aantal respondenten met waardevolle informatie waarop vervolgstappen gemaakt kunnen worden. De uitkomsten van de enquête worden op een later moment door de gemeente gedeeld.

Wijkscan Empel advertentie

Wijkscan Engelen advertentie

Na het succes van de Maptionnaire wijkscan Empel is er voor gekozen om de eerste daaropvolgende wijkscan, die van Engelen en Bokhoven ook met Maptionnaire uit te voeren. Wederom zorgt de samenwerking tussen de gemeente 's-Hertogenbosch, SocialMediaMen en Smarticipatie voor een mooi resultaat; Lokale experts uit Engelen en Bokhoven vulden binnen één dag meer dan 200 keer de ruimtelijke Maptionnaire enquête in. Ruimtelijke inzichten stromen binnen waarop beleid gebaseerd kan worden.

 

Meer weten over de ruimtelijke enquête tool Maptionnaire?

Klik hier!

Default author


2020, Maptionnaire, Verkeersveiligheid, Publieksparticipatie

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1