<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Inventarisatie buslijn Empel - Gemeente 's-Hertogenbosch

Ruimtelijke inventarisatie overlast van de buslijn

In Empel (gemeente ‘s-Hertogenbosch) rijden de streekbussen zoals in veel gemeenten door de woonwijken. De gemeente wilde graag weten of en hoeveel overlast dat voor de inwoners geeft. De Bestuursraad van Empel gaf daarom opdracht de overlast te inventariseren.

In samenwerking met de opdrachtgever is een enquête opgesteld, er is een website gemaakt om het onderzoek te lanceren en via een artikel in lokale huis-aan-huisbladen, posts op de Facebookpagina van het dorp en het verspreiden van flyers langs de route van de buslijn is er in korte tijd veel ruchtbaarheid aan gegeven.

Het resultaat:

  • In 3 dagen is er door ca. 400 huishoudens gereageerd (ca. 25% van de bevolking)
  • De uitkomsten zijn omgezet in een rapportage (PDF)
  • En als extra verwerkt in een story-map (kaartverhaal)

 

Meer weten over de ruimtelijke enquête tool Maptionnaire?

Klik hier!

Default author


2018, Maptionnaire, Verkeersveiligheid, Advies

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1