<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Nieuw ondernemingsplan - Stadlander

Interview met Bianca Jacobs, communicatiemanager, woningcorporatie Stadlander.
Stadlander is in 2023 aan de slag gegaan met een nieuw Ondernemingsplan. Een plan met een wat langere looptijd én jaarplannen, zodat er makkelijk ingespeeld kan worden op de actualiteit. De inbreng van belanghouders, medewerkers en huurders is erg belangrijk voor Stadlander. Daarom is de Maptionnaire tool ingezet om de input van huurders op een hybride manier te verzamelen.

  1. Vertel ons alstublieft kort iets over uw organisatie.

Stadlander is een woningcorporatie met zo’n 14.000 woningen op de Brabantse Wal en Tholen. De afgelopen periode wordt er steeds meer gekeken naar woningcorporaties op het gebied van wonen en zorg, verduurzaming en leefbaarheid. Daar gaan we graag mee aan de slag. Toch moeten we ook keuzes maken. In het ondernemingsplan staan de ambities voor de komende jaren. Als maatschappelijke organisatie vinden we het belangrijk dat onze belanghouders, medewerkers en huurders kunnen meedenken over de toekomstplannen.

  1. Voordat u Maptionnaire begon te gebruiken, voor welke uitdagingen stond u bij gemeenschapsbetrokkenheid of gegevensverzameling? Welke motivatie had u om een dienst als Maptionnaire te zoeken?

Er kwamen twee wensen bij elkaar, we wilden graag een keer een pilot doen met Maptionnaire als middel en we hadden behoefte aan de inbreng van huurders op de inhoud van ons Ondernemingsplan. Een mooi moment dus om Maptionnaire in te zetten. Het was voor ons vooral belangrijk om de vragen zowel online als fysiek te kunnen stellen. Dat past het beste bij de verschillende doelgroepen die we willen bereiken.

  1. Hoe kwam u in aanraking met Maptionnaire?

Een aantal collega’s kwam Maptionnaire al eerder tegen in een samenwerking met Necker. We waren erg gecharmeerd van de mogelijkheden en de hybride toepassing van de vragenlijst (online en fysiek). Toen we aan de slag gingen met het Ondernemingsplan werd al snel duidelijk dat dit een goede pilot zou zijn.

  1. Op welke manieren gebruikt u Maptionnaire in uw werk? Hoe bevalt dit proces?

We hebben er dus voor gekozen om drie dagen op verschillende locaties te staan met een team van Stadlander-collega’s. Tegelijk hebben we de digitale vragenlijst gepromoot via onze website en social mediakanalen.

De samenwerking met Maptionnaire verliep heel fijn. Ze dachten mee over de vragen en de inrichting in het systeem en de rapportage was helder. De medewerkers van Maptionnaire hebben geholpen op locatie, dat was fijn. Een storm gooide roet in het eten voor de laatste bijeenkomst. We hebben toen snel een nieuwe datum weten te vinden.

De uitkomsten van vragenlijsten hebben we gebruikt voor de verdere aanscherping van het Ondernemingsplan.

Positieve plekken Stadlander      Positieve plekken Stadlander heatmap

Plekken voor verbetering Stadlander heatmap       Plekken voor verbetering Stadlander

Testresultaten van positieve plekken (bovenste 2) en plekken die voor verbetering vatbaar zijn (onderste 2) volgens de respondenten

  1. Hoe hebben u en / of uw organisatie baat gehad bij het gebruik van Maptionnaire? Vooral met betrekking tot de eerste uitdaging(en) waarmee u werd geconfronteerd.

Het inzetten van de hybride vragenlijst heeft zeker tot een grotere deelname geleid. Omdat huurders in staat waren de vragenlijst op een zelfgekozen moment in te vullen waren we niet alleen afhankelijk van de momenten op locatie. Die zijn op hun beurt weer waardevol door de mooie gesprekken en de verdieping op bepaalde vraagstukken. Onze afdeling Data kon de opgehaalde gegevens meteen verwerken in ons systeem. Daardoor konden de collega’s er snel mee aan de slag.

  1. Wat zou u tegen anderen zeggen die voor dezelfde uitdagingen staan als u?

Als je de deelname wilt vergroten dan is de inzet van Maptionnaire op een hybride manier een heel goede oplossing. Bedenk goed welke vragen je gaat stellen en wat je met de uitkomsten wilt gaan doen.

  1. Tot slot graag een korte quote over de samenwerking met Smarticipatie in het algemeen.

"Maptionnaire heeft de participatie op het gebied van ons Ondernemingsplan naar een hoger niveau getild. We hebben op een interactieve manier input verzameld van onze huurders. Onze huurders vonden de tool gebruiksvriendelijk en een mooie manier om hun stem te laten horen."

Meer weten over de ruimtelijke enquête tool Maptionnaire?

Klik hier!

Default author


Maptionnaire, Publieksparticipatie, Locatievragen

Plan een demo

Leer meer over de succesvolle methode en digitale tools van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1