<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Woonvisies met Maptionnaire - Interview Charlotte Puister

Interview met Charlotte Puister, adviseur en onderzoeker bij KAW Architecten.

Dankzij Maptionnaire wint KAW gedetailleerde en unieke respons in voor het opstellen van hun woonvisies. Door locatiespecifieke vragen te stellen, wordt extra waarde toegevoegd aan onderzoek en projecten.

1. Vertel ons alstublieft kort iets over uw organisatie.

KAW is een architecten- en adviesbureau voor alle vraagstukken met betrekking tot woningbouw en de woningmarkt. We werken op verschillende gebieden, variërend van relatief kleinschalig onderwijs, gezondheidszorg en particuliere woningbouw tot grotere ontwikkelingen zoals de energietransitie en circulariteit. Onze belangrijkste focus voor 2020 is integrale herontwikkeling van bestaande wijken, met aandacht voor noodzakelijke sociale én fysieke verandering. Ons doel is om veerkrachtige en betaalbare woonomgevingen te creëren.

2. Voordat u Maptionnaire begon te gebruiken, voor welke uitdagingen stond u bij gemeenschapsbetrokkenheid of gegevensverzameling? Welke motivatie had u om een dienst als Maptionnaire te zoeken?

We gebruiken meestal online vragenlijsten om de inwoners van wijken, steden en gemeenten waarmee we samenwerken te raadplegen. In dit geval hebben we input gevraagd voor een ‘woonvisie’ op schaal van een gemeente. De reden dat we voor Maptionnaire hebben gekozen, is dat het mensen in staat stelt om niet alleen reguliere vragen te beantwoorden, maar ook informatie en opmerkingen toe te voegen aan specifieke plekken met behulp van de kaarttool. Deze optie was niet beschikbaar in andere digitale vragenlijstprogramma's die we eerder hebben gebruikt. Dit bleek erg waardevol.

3. Hoe kwam u in aanraking met Maptionnaire?

We namen contact op met Smarticipatie en gebruikten een van onze lopende projecten (de woonvisie Waadhoeke) als pilot. In de vragenlijst hebben we drie verschillende vragen gesteld waarbij bewoners met de kaarttool data konden koppelen aan specifieke plekken in hun leefomgeving. We vroegen hen om plaatsen en dingen te identificeren waar ze trots op zijn, waar ze kansen zien voor verbetering van de leefomgeving en waar ze denken dat verbetering nodig is; plaats waar we écht iets aan moeten doen.

4. Op welke manieren gebruikt u Maptionnaire in uw werk? Hoe bevalt dit proces?

Zie vraag hierboven. We zijn van plan om Maptionnaire op vergelijkbare manieren in meerdere projecten te gaan gebruiken.

5. Hoe hebben u en / of uw organisatie baat gehad bij het gebruik van Maptionnaire? Vooral met betrekking tot de eerste uitdaging(en) waarmee u werd geconfronteerd.

We hebben drie voordelen geïdentificeerd van het gebruik van Maptionnaire:

1. We hebben zeer gedetailleerd inzicht gekregen in de gevoelens van bewoners over hun (microschaal) leefomgeving. Met deze nieuwe inzichten kunnen we een reeks uitdagingen aanbieden die dorp- en stadspecifiek zijn op een detailniveau dat we niet konden doen voordat we Maptionnaire gebruikten. Dit is waardevol voor onze klanten.

2. We hebben een zeer hoge respons ervaren in vergelijking met andere vragenlijsten (met vergelijkbare inhoud, distributie en antwoordmogelijkheden).

3. We hebben efficiëntievoordelen behaald dankzij de gestructureerde output van Maptionnaire. Het stelt ons in staat om geografische gegevens rechtstreeks naar ons GIS te exporteren, zonder dat we hoeven te geocoderen.

6. Wat zou u tegen anderen zeggen die voor dezelfde uitdagingen staan als u?

Maptionnaire is een geweldig hulpmiddel wanneer u wilt dat respondenten gegevens, ideeën en belevingen aan specifieke locaties toevoegen. Het is gemakkelijk te gebruiken voor zowel inrichters als respondenten en zorgt voor een gemakkelijke extractie van de gegevens na het sluiten van de vragenlijst.

 

Meer weten over de ruimtelijke enquête tool Maptionnaire?

Klik hier!

Default author


2020, Maptionnaire, Woonvisie

Plan een demo

Leer meer over de succesvolle methode en digitale tools van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

Aileen