<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Stadsgesprekken Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Interview met Pieter Swinkels, senior communicatieadviseur bij de gemeente Amsterdam.

Interview met Pieter Swinkels, senior communicatieadviseur bij de gemeente Amsterdam. In november en december 2021 hebben we aan Amsterdammers gevraagd hoe zij de verkeersveiligheid in hun buurt en de rest van de stad ervaren. Dat deden we via een online enquête die ruim 5.000 reacties heeft opgeleverd, en stadsgesprekken in alle stadsdelen en stadsgebied Weesp.

1. Vertel ons alstublieft kort iets over uw organisatie.

Het wordt steeds drukker in Amsterdam en daardoor is de verkeerssituatie soms onprettig en onveilig. Dat willen we niet. Alle verkeersdeelnemers moeten zich onbezorgd door de stad kunnen bewegen. Ook de kwetsbare groepen. Daarom creëren we steeds meer ruimte voor voetgangers en fietsers, met groen en ruime voetpaden. De auto krijgt wat minder ruimte, maar kan via 'shared spaces' en 'auto-te-gaststraten' nog steeds vrijwel overal komen. Op die manier moet het aantal slachtoffers van verkeersincidenten in de stad weer gaan dalen.

2. Voordat u Maptionnaire begon te gebruiken, voor welke uitdagingen stond u bij gemeenschapsbetrokkenheid of gegevensverzameling? Welke motivatie had u om een dienst als Maptionnaire te zoeken?

In 2022 wordt nieuw beleid voor de verkeersveiligheid opgesteld en anders dan tot nu toe gebruikelijk is dit keer gestart met een uitgebreid participatietraject. De uitdaging daarbij was om Amsterdammers en bezoekers te vragen naar hun algemene beleving van het verkeer. Iedereen kent wel een locatie die veiliger kan, en die locaties wilden we als gemeente zeker ook leren kennen. Maar we wilden ook graag meer weten over andere zorgen die de Amsterdammers in het verkeer ervaren, én ook waar men zich veilig of veiliger voelde. Vandaar dat we zochten naar een tool die beide type vragen goed kon helpen stellen, met betrouwbare resultaten als resultaat.

3. Hoe kwam u in aanraking met Maptionnaire?

Uitgebreide zoektocht op google.

4. Op welke manieren gebruikt u Maptionnaire in uw werk? Hoe bevalt dit proces?

Uiteindelijk hebben we een digitale enquête uitgezet, die parallel liep aan een aantal stadsgesprekken. Aan het eind zijn de resultaten van de gesprekken samengevoegd en aangeboden aan de raad. De uitkomsten dienen mede als input voor nieuw verkeersveiligheidsbeleid dat dit jaar wordt opgesteld.

5. Hoe hebben u en / of uw organisatie baat gehad bij het gebruik van Maptionnaire? Vooral met betrekking tot de eerste uitdaging(en) waarmee u werd geconfronteerd.

Zeker. De respons was erg hoog, en vooral ook bruikbaar. De kaarten hebben veel inzicht geboden.

6. Wat zou u tegen anderen zeggen die voor dezelfde uitdagingen staan als u? 

Gebruik de tool niet alleen voor de negatief-kritische input, maar ook om de positief-kritische input op te halen.

7. Tot slot graag een korte quote over de samenwerking met Smarticipatie in het algemeen.

De samenwerking met Smarticipatie is bijzonder goed verlopen. Dankzij de tool natuurlijk, maar ook door duidelijk advies vooraf over de inzet ervan in het participatieproces. Er is helder geadviseerd over de techniek, maar bijvoorbeeld ook over ‘usability’ en privacy-kwesties.

 

Meer weten over het onderzoek en de resultaten?

KLIK HIER!

 

Meer weten over het participatieplatform Maptionnaire?

Klik hier!

Default author


2021, Maptionnaire, Verkeersveiligheid, Communicatie

Plan een demo

Leer meer over de succesvolle methode en digitale tools van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1