<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

 • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Ontdek samen
de kracht
van participatie!

Meer mensen bereiken en betrekken?
Snel en makkelijk participatie organiseren?
Geld besparen? Het kan allemaal.


Onze methode

Alle burgers betrekken bij gemeentebeleid

De overheid wil graag de burgerbetrokkenheid bevorderen en de burgers betrekken bij het gemeentebeleid, om zo tot een nieuwe manier van samenwerken komen. Dit heeft betrekking op de zogenaamde doe-democratie of participatiesamenleving, waarbij iedereen zo veel mogelijk bijdraagt aan zijn eigen leefomgeving. De participatiewet sluit hierop aan. Niet alleen is het doel dat iedereen zo veel mogelijk bijdraagt aan de samenleving, maar ook in zijn eigen levensonderhoud, via werk of, als dit niet mogelijk is, middels vrijwilligerswerk. Vrijwilligers spelen een hele belangrijke rol in de participatiesamenleving. Veel initiatieven ontstaan immers vanuit vrijwilligerswerk. Het zijn vaak de vrijwilligers die met belangrijke initiatieven komen vanuit de burgers zelf.

Inclusief participeren in jouw gemeente

De groep actieve burgers die zelf het initiatief neemt groeit, net als de participatiemogelijkheden binnen het gemeentebeleid. Gemeentes organiseren inloopavonden of bewonersavonden om de burgers te betrekken bij het gemeentebeleid. Toch is er ook nog een significante groep inwoners, vaak zeer betrokken burgers, die niet willen of kunnen participeren. En dat is jammer, want succesvolle inwonerparticipatie is per definitie inclusief. Men wil alle inwoners betrekken bij het beleid, ongeacht de leeftijd, sociaal-demografische achtergrond of wat hun perspectief is. Er moet ruimte voor diversiteit zijn binnen het proces, zodat de werkvormen aansluiten op de verschillende groepen en alle perspectieven aan de orde komen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de uitkomsten inclusief zijn en ook de belangen en perspectieven van de inwoners die niet participeren meenemen. Op deze manier ervaren alle inwoners dat ze ertoe doen en wordt sociale ongelijkheid en polarisatie tegengegaan.

Hoe kun je inclusieve participatie organiseren?

Een adviesbureau kan je helpen om dit lastige vraagstuk op te pakken. Bij Smarticipatie zijn wij op de hoogte van de laatste trends op het gebied van participatie en hebben onze consultants veel kennis in huis waarmee ze je kunnen ondersteunen. Wil je graag even over jouw project sparren en kijken wat de mogelijkheden zijn? Meld je dan aan voor een gratis inspiratie uurtje. Ook kun je gratis onze evenementen bijwonen, waarbij er kennis en ervaringen worden gedeeld over participatie. Daarnaast vind je op deze site een heel aantal van onze projecten uit het verleden, waarbij de Smarticipatie methode aan bod komt en de voordelen van verschillende tools worden besproken. Tools als Dagen.App, Maptionnaire, MapTable of de Online Response kaart zijn allen gebruikersvriendelijk en toegankelijk.

Maatwerk oplossingen voor inclusieve participatie

Elk project is bij ons maatwerk, wat betekent dat de keuze voor de methode afhankelijk zal zijn van je vraag en wat je graag van de respondenten wilt weten. Wil je dat jouw potentiële respondenten zelf oplossingen aandragen, of wil je dat ze op basis van een aantal door jou aangedragen oplossingen aangeven welke daarvan het beste lijkt? Denk met ons mee en laat ons adviseren over welke tools, online of offline, jij het beste kunt inzetten. In meerdere steden hebben wij al hulp bij participatie gegeven, waaronder in:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Groningen

Maak kennis met ons op onderstaande events

maart 21, 2024
Participatie Parade
 • 21 maart 2024
Basecamp Utrecht
april 18, 2024
Geo Experience HAS
 • 18 april 2024
Den Bosch
april 25, 2024
InspiratieSessie
 • 25 april 2024
Online
juni 25, 2024
VNG Congres
 • 25 en 26 juni 2024
Boskoop en Gouda

Wij werken samen met

Bekijk onze inspirerende projecten

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Invulling van de Havenkade – Gemeente Assen

Deze zomer heeft de gemeente Assen haar inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige invullen va de Havenkade. Een zeer visuele bevraging. Them.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1