Weten hoe participatie waardevol wordt?   073 782 02 98

 • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Ontdek samen
de kracht
van participatie!

Meer mensen bereiken en betrekken?
Snel en makkelijk participatie organiseren?
Geld besparen? Het kan allemaal.


Onze methode

Onderzoek naar publieksparticipatie

Om ervoor te zorgen dat het participatieproces steeds weer zo effectief mogelijk vorm wordt gegeven, is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar publieksparticipatie. Dat wil zeggen, naar de participatie van alle belanghebbenden in de diverse fases van het participatieproces. Bijvoorbeeld naar een manier om te evalueren hoe effectief het participatieproces is geweest of hoe effectief de participatietools waren die werden ingezet. De samenwerking tussen overheden, ondernemers, adviesbureaus en andere maatschappelijke spelers is cruciaal voor het verkrijgen van de juiste inzichten. Zo resulteerde het onderzoek naar beschikbaarheid, gebruiksgemak en de effectiviteit van digitale tools in een evaluatiemethode voor overheidsinstanties om het participatieproces te evalueren. Dit onderzoek is door Smarticipatie in samenwerking met de HAS Hogeschool in Den Bosch uitgevoerd.

Burgerparticipatie, burgerpeiling en belevingsonderzoek

Het evalueren en in kaart brengen van de burgerparticipatie wordt door de overheid steeds vaker gedaan. Zo geeft de benchmark burgerparticipatie zicht op de resultaten van zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie. Door middel van de participatiemonitor kunnen alle stakeholders (participerende burgers, ondernemingen, overheidsorganisaties, enz.) direct feedback geven. De resultaten kunnen geanalyseerd worden en vergeleken worden met die van andere participatieprojecten. Dankzij de resultaten van de benchmark en van de participatiemonitor, krijgt men zicht op kritische succesfactoren en verbeterpunten.

Hulp bij burgerpeiling en belevingsonderzoek

Een burgerpeiling geeft niet alleen inzicht in wat er leeft binnen een gemeente, maar ook in welke mate burgers willen participeren en onder welke omstandigheden of voorwaarden. Het is een belevingsonderzoek, in die zin dat er wordt gekeken naar de wijze waarop burgers hun leefwereld beleven, welke gedachtes en gevoelens ze erbij hebben. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar het leefklimaat, naar welzijn en zorg, naar hoe de dienstverlening wordt ervaren en naar de relatie tussen de inwoner en de gemeente. Een burgerpeiling kan door de gemeente zelf afgenomen worden, maar hier kan ook uitstekend een adviesbureau zoals Smarticipatie voor worden ingeschakeld. Om te zien wat voor burgerinitiatieven er allemaal plaatsvinden op een bepaalde locatie, kan de Participatiekaart geraadpleegd worden. Gemeentes krijgen zo inzicht in wat er door burgers is opgezet en wat de bijbehorende afspraken zijn.

Hulp bij het evalueren van participatieprocessen

Smarticipatie kan overheidsinstanties en ondernemingen bijstaan met advies over het evalueren en onderzoeken van participatieprocessen. Om publieksparticipatie goed in kaart te brengen, moeten er passende tools worden ingezet. Vaak betreft het een combinatie van offline en online participatietools om het optimale resultaat te bereiken. Een aantal tools maken het mogelijk om de verkregen data direct te koppelen aan een bepaalde locatie. Dit zijn zogenaamde GIS-tools (Geografisch Informatie Systeem). Op deze manier kunnen verworven data niet alleen in grafieken of diagrammen bekeken worden, maar kunnen resultaten ook gekoppeld worden aan de locatie waar ze verkregen zijn. Voor meer informatie over hulp bij onderzoek naar participatie, neem contact met ons op. Onder andere de volgende gemeentes gingen je voor:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Groningen

Maak kennis met ons op onderstaande events

september 28, 2023
Vakbeurs Openbare Ruimte
 • 27 & 28 september 2023
Jaarbeurs, Utrecht, stand 4.1.52
oktober 13, 2023
Landelijke Omgevingsmanagementdag
 • 13 oktober 2023
Congrescentrum 1931, 's-Hertogenbosch
oktober 31, 2023
Lunch webinar met Mett
 • 31 oktober  2023
ONLINE

Wij werken samen met

Bekijk onze inspirerende projecten

Samen voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar hoe de dorpen qua klimaat zo goed mogelijk voorbereid kunnen zijn op de toekomst. Uiterlijk in 2050 verwarmen w.

Denk en doe mee: Gebiedsvisies gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer gaat twee centrumgebieden aanpakken; dorpscentrum Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud-Oost. In beide gebieden spelen allerlei belangen, id.

Op zoek naar het verhaal van Land van Cuijk

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is op zoek naar haar identiteit. Hiervoor is het belangrijk om de verhalen in kaart te brengen. Dit is gedaan met be.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1