Weten hoe participatie waardevol wordt?   073 782 02 98

 • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Ontdek samen
de kracht
van participatie!

Meer mensen bereiken en betrekken?
Snel en makkelijk participatie organiseren?
Geld besparen? Het kan allemaal.


Onze methode

Overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Lang was het de overheid die de touwtjes in handen had en het initiatief nam als dat noodzakelijk werd geacht. Vaak beperkte zich dat tot het informeren over de besluiten die waren genomen of het voeren van een vrijblijvend gesprek, waarbij een aantal oplossingen werden aangedragen waarover burgers vervolgens hun mening konden geven.

Burgers nemen zelf het initiatief

De afgelopen decennia zijn mensen echter steeds mondiger geworden. Men wacht niet meer af tot de overheid besluit om zelf de burgers te betrekken bij hun beleid, maar men neemt het heft in eigen handen. De inwoners zelf nemen vaak het initiatief om een kwestie aan te dragen of een probleem in hun leefomgeving aan te pakken. Bijvoorbeeld door het opknappen van speelparken, het installeren van zonnepanelen of het verfraaien van de straten met groen. Zo ontstaat er een nieuwe dynamiek. De overheid kan hierbij aansluiten en ondersteuning bieden met bijvoorbeeld informatievoorziening, bij de logistiek of de financiën. Men kan ook meedenken over oplossingen voor het probleem of als er al een werkbare oplossing is, de middelen aandragen om deze oplossing uit te voeren.

Burgers en overheid bij elkaar brengen

Overheidsparticipatie is een vrij recent fenomeen, het is daarom ook niet vreemd dat alle partijen zoekende zijn naar de juiste manier om het participatieproces het beste te organiseren. Als de burgers met een goed initiatief komen, is het van groot belang dat ze zich vanuit de overheid gesteund voelen in plaats van tegengewerkt. Als burgers zich niet serieus genomen voelen en het idee hebben dat de overheid probeert hun initiatieven te blokkeren, kan dit leiden tot wantrouwen. Daardoor wordt er geen gebruik gemaakt van de aangeboden ondersteuning, als die er uiteindelijk toch komt. Wat men vooral moet proberen te vermijden, is dat burgers en overheid tegenover elkaar komen te staan. Dat participatie door overheden als een obstakel wordt gezien in plaats van een kans en dat burgers afhaken omdat ze geen vertrouwen hebben. Juist uit een open en gelijkwaardige dialoog tussen alle betrokken partijen kunnen de mooiste oplossingen ontstaan.

Hulp bij participatie organiseren

Wij kunnen, indien nodig, het gehele participatieproces van A tot Z uit handen nemen, maar ook bij verschillende fases van het proces ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door middel van een belevingsonderzoek via de tool Maptionnaire, waarbij je zicht krijgt op hoe de burgers ergens over denken. De enquêtevragen kun je zelf opstellen en afnemen via de tool; de resultaten kunnen weer gekoppeld worden aan een digitale kaart. Een transparant systeem, waarbij men zicht heeft op de antwoorden van een ander en vervolgens de mogelijkheid heeft om hierop te reageren met opmerkingen. Zo vormt zich een online dialoogplatform waarbij ideeën uitgewisseld worden op een zeer veilige, transparante manier. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op! Velen gingen je al voor, onder andere in de volgende steden:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Groningen

Maak kennis met ons op onderstaande events

september 28, 2023
Vakbeurs Openbare Ruimte
 • 27 & 28 september 2023
Jaarbeurs, Utrecht, stand 4.1.52
oktober 13, 2023
Landelijke Omgevingsmanagementdag
 • 13 oktober 2023
Congrescentrum 1931, 's-Hertogenbosch
oktober 31, 2023
Lunch webinar met Mett
 • 31 oktober  2023
ONLINE

Wij werken samen met

Bekijk onze inspirerende projecten

Samen voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar hoe de dorpen qua klimaat zo goed mogelijk voorbereid kunnen zijn op de toekomst. Uiterlijk in 2050 verwarmen w.

Denk en doe mee: Gebiedsvisies gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer gaat twee centrumgebieden aanpakken; dorpscentrum Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud-Oost. In beide gebieden spelen allerlei belangen, id.

Op zoek naar het verhaal van Land van Cuijk

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is op zoek naar haar identiteit. Hiervoor is het belangrijk om de verhalen in kaart te brengen. Dit is gedaan met be.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1