<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

 • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Ontdek samen
de kracht
van participatie!

Meer mensen bereiken en betrekken?
Snel en makkelijk participatie organiseren?
Geld besparen? Het kan allemaal.


Onze methode

Overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Lang was het de overheid die de touwtjes in handen had en het initiatief nam als dat noodzakelijk werd geacht. Vaak beperkte zich dat tot het informeren over de besluiten die waren genomen of het voeren van een vrijblijvend gesprek, waarbij een aantal oplossingen werden aangedragen waarover burgers vervolgens hun mening konden geven.

Burgers nemen zelf het initiatief

De afgelopen decennia zijn mensen echter steeds mondiger geworden. Men wacht niet meer af tot de overheid besluit om zelf de burgers te betrekken bij hun beleid, maar men neemt het heft in eigen handen. De inwoners zelf nemen vaak het initiatief om een kwestie aan te dragen of een probleem in hun leefomgeving aan te pakken. Bijvoorbeeld door het opknappen van speelparken, het installeren van zonnepanelen of het verfraaien van de straten met groen. Zo ontstaat er een nieuwe dynamiek. De overheid kan hierbij aansluiten en ondersteuning bieden met bijvoorbeeld informatievoorziening, bij de logistiek of de financiën. Men kan ook meedenken over oplossingen voor het probleem of als er al een werkbare oplossing is, de middelen aandragen om deze oplossing uit te voeren.

Burgers en overheid bij elkaar brengen

Overheidsparticipatie is een vrij recent fenomeen, het is daarom ook niet vreemd dat alle partijen zoekende zijn naar de juiste manier om het participatieproces het beste te organiseren. Als de burgers met een goed initiatief komen, is het van groot belang dat ze zich vanuit de overheid gesteund voelen in plaats van tegengewerkt. Als burgers zich niet serieus genomen voelen en het idee hebben dat de overheid probeert hun initiatieven te blokkeren, kan dit leiden tot wantrouwen. Daardoor wordt er geen gebruik gemaakt van de aangeboden ondersteuning, als die er uiteindelijk toch komt. Wat men vooral moet proberen te vermijden, is dat burgers en overheid tegenover elkaar komen te staan. Dat participatie door overheden als een obstakel wordt gezien in plaats van een kans en dat burgers afhaken omdat ze geen vertrouwen hebben. Juist uit een open en gelijkwaardige dialoog tussen alle betrokken partijen kunnen de mooiste oplossingen ontstaan.

Hulp bij participatie organiseren

Wij kunnen, indien nodig, het gehele participatieproces van A tot Z uit handen nemen, maar ook bij verschillende fases van het proces ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door middel van een belevingsonderzoek via de tool Maptionnaire, waarbij je zicht krijgt op hoe de burgers ergens over denken. De enquêtevragen kun je zelf opstellen en afnemen via de tool; de resultaten kunnen weer gekoppeld worden aan een digitale kaart. Een transparant systeem, waarbij men zicht heeft op de antwoorden van een ander en vervolgens de mogelijkheid heeft om hierop te reageren met opmerkingen. Zo vormt zich een online dialoogplatform waarbij ideeën uitgewisseld worden op een zeer veilige, transparante manier. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op! Velen gingen je al voor, onder andere in de volgende steden:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Groningen

Maak kennis met ons op onderstaande events

maart 21, 2024
Participatie Parade
 • 21 maart 2024
Basecamp Utrecht
april 18, 2024
Geo Experience HAS
 • 18 april 2024
Den Bosch
april 25, 2024
InspiratieSessie
 • 25 april 2024
Online
juni 25, 2024
VNG Congres
 • 25 en 26 juni 2024
Boskoop en Gouda

Wij werken samen met

Bekijk onze inspirerende projecten

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Invulling van de Havenkade – Gemeente Assen

Deze zomer heeft de gemeente Assen haar inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige invullen va de Havenkade. Een zeer visuele bevraging. Them.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1