Weten hoe participatie waardevol wordt?   073 782 02 98

 • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Ontdek samen
de kracht
van participatie!

Meer mensen bereiken en betrekken?
Snel en makkelijk participatie organiseren?
Geld besparen? Het kan allemaal.


Onze methode

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet participatie voor het bedrijfsleven?

In de Omgevingswet worden een behoorlijk aantal oude wetten gebundeld. Deze wetten hadden allemaal betrekking op de leefomgeving: natuur, milieu en water, maar ook op ruimtelijke ordening, infrastructuur en wonen. Het doel van de Omgevingswet is het bereiken van een goede balans tussen het benutten en beschermen van het leefmilieu. Ook het kunnen leveren van maatwerk.

Ondernemers en participatiebeleid volgens de Omgevingswet

De Omgevingswet is bepalend voor de toekomst van een groot aantal ondernemers: Architectenbureaus, ingenieursbureaus, woningcorporaties en civieltechnische bureaus, maar ook adviesbureaus en projectontwikkelaars. Er komt een loket, het digitale Omgevingsloket, waar alle informatie beschikbaar is over wat er op een bepaalde plek mag. Dit is bepaald in het omgevingsplan, opgesteld door de desbetreffende gemeente. Bij dit loket kunnen ook de vergunningen kunnen worden aangevraagd. Een belangrijk gevolg van deze wet voor bedrijven is dat er van hen verwacht wordt dat ze het initiatief nemen om de gemeente en de burgers als belanghebbenden bij hun projecten te betrekken. Zij zijn hier dus zelf verantwoordelijk voor. Het plan dat wordt ingediend moet dus passen bij het omgevingsplan van de gemeente en moet zijn voorgelegd aan de belanghebbenden en betrokkenen in de omgeving. Omgevingscommunicatie vanuit ondernemingen zoals bouwbedrijven, ingenieursbureaus of architectenbureaus is cruciaal. Als er bijvoorbeeld niet aan de betrokkenen wordt voorgelegd, wat een bepaald bouwproject voor gevolgen kan hebben en wat de gevolgen ervan kunnen zijn in de toekomst, zal er amper draagvlak zijn en dreigt het risico van protesterende burgers.

Wij faciliteren het participatieproces

De Omgevingswet geeft ondernemingen de vrijheid om zelf keuzes te maken wat betreft het invullen van de participatie. Dit omdat elke situatie anders is, wat maatwerk vereist. Vaak wil je als organisatie zelf ook de stakeholders erbij betrekken. Het kost echter veel tijd, zeker als de expertise wat betreft participatie niet in huis is. Wellicht vraag je jezelf dan ook af, hoe je alle betrokken partijen kunt bereiken en dan ook nog eens kunt overhalen om input te geven. Welke input is eigenlijk noodzakelijk? En hoe kunnen de resultaten overzichtelijk worden weergegeven?

Op al deze vragen die bij je opkomen, kunnen onze consultants een antwoord geven door jou te voorzien van advies. Advies over de vorm van participatie die bij het vaagstuk past, met eventuele voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen. Verder word je geholpen en volledig ontzorgd met de keuze voor de tools die het beste kunnen worden ingezet bij dit concrete project. Dit om een zo groot en breed mogelijke groep respondenten aan te spreken. Je kunt een abonnement op een van de tools, Maptionnaire, kosteloos uitproberen. Gratis participatie dus! En natuurlijk begeleiden wij je bij het verkrijgen van de resultaten die je nodig hebt. Wil je meer informatie over onze Smarticipatie methode en volledig ontzorgd worden op het gebied van het faciliteren van participatie? Vul het online formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op. We hebben inmiddels een groot aantal gemeenten ontzorgd, zoals:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Groningen

Maak kennis met ons op onderstaande events

september 28, 2023
Vakbeurs Openbare Ruimte
 • 27 & 28 september 2023
Jaarbeurs, Utrecht, stand 4.1.52
oktober 13, 2023
Landelijke Omgevingsmanagementdag
 • 13 oktober 2023
Congrescentrum 1931, 's-Hertogenbosch
oktober 31, 2023
Lunch webinar met Mett
 • 31 oktober  2023
ONLINE

Wij werken samen met

Bekijk onze inspirerende projecten

Samen voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar hoe de dorpen qua klimaat zo goed mogelijk voorbereid kunnen zijn op de toekomst. Uiterlijk in 2050 verwarmen w.

Denk en doe mee: Gebiedsvisies gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer gaat twee centrumgebieden aanpakken; dorpscentrum Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud-Oost. In beide gebieden spelen allerlei belangen, id.

Op zoek naar het verhaal van Land van Cuijk

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is op zoek naar haar identiteit. Hiervoor is het belangrijk om de verhalen in kaart te brengen. Dit is gedaan met be.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1