<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

 • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Ontdek samen
de kracht
van participatie!

Meer mensen bereiken en betrekken?
Snel en makkelijk participatie organiseren?
Geld besparen? Het kan allemaal.


Onze methode

Online participatieplatforms

Online participatie bij gemeentelijke besluitvorming kan veel doelen hebben en dus ook op even zoveel manieren worden vormgegeven. Een manier om participatie te organiseren, is het creëren van een participatieplatform.

Soorten online participatieplatforms

Er zijn verschillende soorten online participatieplatforms. Enerzijds zijn er de buurtplatforms, vaak ontstaan op initiatief van een buurtbewoner of in samenwerking met de buurt. Het voordeel van deze platforms is dat ze echt gedragen worden en gericht zijn op wat er leeft binnen de buurt. Vaak is het een communicatiekanaal voor de buurtbewoners, waarbij er sprake is van een hybride aanpak, met zowel offline als online burgerbetrokkenheid. Deze buurtparticipatie platforms zijn een goed startpunt voor overheidsparticipatie. De overheid kan van deze platforms zelf of van het bijbehorende burgernetwerk gebruik maken. Door aan te sluiten op een bestaand initiatief is er meer kans op voldoende draagvlak.

Voorbeelden van online participatieplatforms

Vanuit de overheid zijn er diverse burgerparticipatie platforms gecreëerd. Een voorbeeld hiervan is het Platform Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op dit platform wordt er om reacties van de burgers gevraagd op diverse projecten die betrekking hebben op milieu, water of luchtvaart. De uitkomsten van deze reacties kunnen vervolgens in de verdere plannen verwerkt worden. Ook op Europees niveau zijn er ondertussen diverse platforms ontstaan, bijvoorbeeld het burgerparticipatie platform Maptionnaire. Dit platform geeft inwoners de mogelijkheid om ideeën en voorstellen wat betreft ruimtelijke planning in te brengen op basis van een digitale kaart. Data over bepaalde locaties kan zo worden aangevuld en burgers worden betrokken bij de ruimtelijke vormgeving van hun leefomgeving.

Het belang van online burgerparticipatie platforms

Smarticipatie kan je als communicatie adviesbureau op het vlak van publieksparticipatie, adviseren en begeleiden in het gebruik van online participatieplatforms. Diverse online tools kunnen ook worden ingezet als publieksparticipatie platform. Een goed voorbeeld hiervan is het eerder genoemde Maptionnaire. Maptionnaire is zeer toegankelijk en intuïtief, waardoor een grotere groep inwoners bereikt kan worden dus ook, heel belangrijk, de burgers met minder kennis van digitale middelen. Het is zeer visueel ingesteld en werkt met steeds dezelfde, herkenbare tekens en structuren en daardoor is het erg gebruiksvriendelijk. Bovendien kan het op allerlei soorten apparaten gebruikt worden. Ook voldoet het aan alle AVG eisen, waardoor de privacy van de participanten gewaarborgd blijft.

Maptionnaire als participatieplatform

Een grotere respons, vergroot ook het draagvlak van jouw project. Binnen Maptionnaire is het niet alleen mogelijk om de resultaten van enquêtevragen op een kaart terug te zien, maar kan men ook op de kaart tekenen en opmerkingen toevoegen. Iedereen wordt op deze manier visueel betrokken bij zijn of haar leefomgeving. Via een simpele URL is het heel makkelijk om de content van het participatieplatform Maptionnaire te delen via social media en voor meer verspreiding te zorgen. Maptionnaire wordt vaak ingezet voor het verbeteren van een bepaald aspect in de leefomgeving. Wil je meer weten over Maptionnaire? Bekijk de demo en neem contact met ons op. Laat je gegevens achter en maak gebruik van gratis participatie met Maptionnaire. De tool werd al met succes in verschillende steden ingezet, onder andere in:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Groningen

Maak kennis met ons op onderstaande events

maart 21, 2024
Participatie Parade
 • 21 maart 2024
Basecamp Utrecht
april 18, 2024
Geo Experience HAS
 • 18 april 2024
Den Bosch
april 25, 2024
InspiratieSessie
 • 25 april 2024
Online
juni 25, 2024
VNG Congres
 • 25 en 26 juni 2024
Boskoop en Gouda

Wij werken samen met

Bekijk onze inspirerende projecten

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Invulling van de Havenkade – Gemeente Assen

Deze zomer heeft de gemeente Assen haar inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige invullen va de Havenkade. Een zeer visuele bevraging. Them.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1