<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

 • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Ontdek samen
de kracht
van participatie!

Meer mensen bereiken en betrekken?
Snel en makkelijk participatie organiseren?
Geld besparen? Het kan allemaal.


Onze methode

Wat is de beste participatietool?

Bij Smarticipatie zijn wij ons er terdege van bewust dat er niet zoiets bestaat als één beste participatietool. Er zijn namelijk een groot aantal goede offline en online participatietools beschikbaar. Het type vraag dat door de organisatie wordt gesteld en de kenmerken van de groep wiens inbreng gezocht wordt, zullen bepalend zijn voor tools die worden ingezet.

Type vragen bij participatie

Een vraag kan bijvoorbeeld persoonsgericht zijn door iets voor te leggen (dit kan een aanpak of eventuele oplossing zijn) en dan naar beleving, voorkeuren, meningen of opvattingen te vragen. Dit vergt minder inspanningen dan een oplossingsgerichte vraag of een beleidsvraag waarbij participanten zelf ideeën of oplossingen moeten aandragen of kiezen.

Participatietools bij persoonsgerichte vragen

In het eerste geval kan er voor een mix van digitale en offline enquêtetools gekozen worden. Een zeer toegankelijke en gebruikersvriendelijke participatietool waarmee allerlei standaard enquêtevragen gesteld kunnen worden, is Maptionnaire. Maptionnaire biedt bovendien ook de mogelijkheid om de ideeën en belevingen op een kaart weer te geven. Bij Smarticipatie is het bovendien een gratis enquêtetool omdat je het kosteloos kunt uitproberen! Om de belevingsdata die ingewonnen is te kunnen delen, werkt Smarticipatie ook met Dagen.App. Dit is een tool waarin de enquêtedata als een interactief dashboard wordt weergegeven in onder andere grafieken om ze te visualiseren. Deze data kunnen weer het uitgangspunt zijn voor een fysieke bijeenkomst.

Participatietools bij oplossingsgerichte vragen en beleidsvragen

In het tweede geval heb je een tool nodig waarbij er interactie kan plaatsvinden tussen alle stakeholders. Hierbij zou bijvoorbeeld een face–to-face bijeenkomst gecombineerd kunnen worden met een interactief platform. Een zeer bruikbare tool in dit geval is de MapTable; een makkelijk vervoerbare digitale ontwerptafel die een groep mensen in staat stelt om ideeën te genereren. De MapTable visualiseert, waardoor taal een minder belangrijk aspect wordt. Dit kan erg behulpzaam zijn als niet alle participanten dezelfde taal spreken. Daarnaast is de tafel gekoppeld aan een GIS (Geografisch informatiesysteem), waardoor verschillende data voor een bepaalde locatie zichtbaar worden.

Hulp bij het kiezen van geschikte participatietools

Vaak bereik je met een goede combinatie van online en offline tools de meeste mensen. Er is namelijk een groeiende groep mensen die dankzij de e-participatietools is gaan participeren. Toch moet er ook voor gewaakt worden dat, door alleen te focussen op digitale participatietools, er weer een andere groep wordt uitgesloten. Dit is de groep mensen die geen toegang tot of kennis van digitale middelen heeft. Daarnaast is het met het oog op inclusiviteit belangrijk om rekening te houden met laaggeletterden, mensen die minder– of anderstalig zijn en mensen met een visuele beperking. Het uitgangspunt van de Smarticipatie methode is altijd maatwerk. Wij kunnen je niet alleen bijstaan met advies over de meest geschikte combinatie van tools, maar bieden ook inspiratie door voorbeelden met je te delen waarbij de diverse tools zijn ingezet. Bovendien kunnen we workshops aanbieden die gericht zijn op het gebruik van de verschillende tools. Verder staan wij altijd tot je dienst om het participatieproces te begeleiden of, indien wenselijk, compleet te ontzorgen. Dit deden wij al in onder andere de volgende steden:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Groningen

Maak kennis met ons op onderstaande events

maart 21, 2024
Participatie Parade
 • 21 maart 2024
Basecamp Utrecht
april 18, 2024
Geo Experience HAS
 • 18 april 2024
Den Bosch
april 25, 2024
InspiratieSessie
 • 25 april 2024
Online
juni 25, 2024
VNG Congres
 • 25 en 26 juni 2024
Boskoop en Gouda

Wij werken samen met

Bekijk onze inspirerende projecten

Recreatieonderzoek Nieuw Wulven - Staatsbosbeheer

Met meer dan 1.000 respondenten heeft Staatsbosbeheer afgelopen zomer een uniek inkijkje gekregen in het recreatiegedrag van bezoekers in het park Nie.

Duurzame Polder - Gemeente Oss | Den Bosch

In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windmolens. Met g.

Invulling van de Havenkade – Gemeente Assen

Deze zomer heeft de gemeente Assen haar inwoners gevraagd mee te denken over de toekomstige invullen va de Havenkade. Een zeer visuele bevraging. Them.

Plan een demo

Leer meer over de uitgebreide methode van Smarticipatie en ontdek samen de kracht van participatie!

AILEEN-1